Menu
ZŠ Matice školské 3
ZŠ Matice školské 3, České Budějovice
rozšířené vyhledávání

1) Školní divadelní soubor Šroubek odehraje 30.5.-1.6. 2023 v Divadle U Kapličky vždy od 17.00 divadelní představení s názvem "Strach". Již jen omezený počet vstupenek v hodnotě 150,-Kč si zájemci mohou zakoupit v divadle před představením.

2) Rozřazovací testy pro nově přijaté žáky do budoucích šestých tříd se uskuteční ve středu 31. 5. 2023 od 14.00. Podrobnosti v mailu z 25. 5. 2023

Obecné informace

Informace o platbách za školní stravování zde (153.18 kB)

Provozní řád školní jídelny zde (353.01 kB)

Informace pro strávníky:

 1. Pro výdej stravy je potřeba provést přihláškou zápis do evidence školní jídelny a zakoupení identifikačního média (čipu), podle kterého je strávník identifikován při výdeji stravy. Toto se provádí osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 2. Denně jsou připravovány 2 chody jídel.
 3. Výběr si každý může navolit pomocí osobních přihlašovacích údajů na webové adrese http://www.strava.cz či pomocí mobilní aplikace Strava.cz (ke stažení pro Android, IOS). Výběr stravy na následující týden je možné provést nejpozději vždy do čtvrtka do 12.00.
 4. Automaticky je přihlášen vždy chod číslo 1 pro všechny žáky. Chod číslo 2 je podle vlastní předvolby.
 5. Přihlašování obědů je provedeno automaticky při zadávání plateb školní jídelnou. V případě neproplacení patřičné částky za obědy je zákonný zástupce vyzván k zaplacení, pokud nedojde k okamžité platbě do 1. dne následujícího měsíce jsou obědy stornovány a žák na oběd nemá nárok. Stravné se platí předem vždy nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího.
 6. Odhlašování obědů je možné nejpozději den předem do 12.00 (pracovní den předem) pomocí internetové aplikace "www.strava.cz", mobilní aplikace "Strava.cz", případně telefonicky do kanceláře vedoucí školní jídelny. V případě, že není oběd řádně odhlášen, je povinen strávník oběd uhradit včetně režijních nákladů. Dlouhodobé odhlášení obědů se provádí vždy písemně. Strávníci zůstávají automaticky přihlášeni při posunu do vyššího ročníku.
 7. Peníze za odhlášené stravné se odečítají při dalším vyúčtování obědů.
 8. Strávníci mají možnost se seznámit s jídelníčky na vývěskách ve školní jídelně, na vývěsce školní družiny na internetových stránkách školy či v příslušné mobilní či internetové aplikaci.
 9. Výdej stravy se provádí na základě kontroly čipu u výdejního pultu.
 10. V případě zapomenutí čipu je strávník povinen si u vedoucí školní jídelny vyzvednout náhradní stravenku, na kterou mu bude oběd vydán v době od 13,45 hodin.
 11. V případě ztráty čipu nahlásí tuto ztrátu strávník neprodleně vedoucí školní jídelny. Dále je povinen si znovu zakoupit identifikační médium (čip). Cena za zakoupený čip se nevrací.
 12. V případě nemoci žáků a zaměstnanců se oběd do jídlonosičů vydává pouze první den nemoci. U žáků i zaměstnanců je v době nemoci cena obědů navýšena o režijní náklady. Výdej stravy do jídlonosiče je prováděn v místě vchodu z ulice Komenského (zvonek "kuchyně"). 
 13. Měsíční nedoplatky za režijní poplatky jsou doúčtovávány přes elektronickou pokladnu žáka.
 14. Součástí každého teplého jídla je polévka a nápoj. Nápoje jsou připravovány do výdejního automatu a strávník se obsluhuje sám.
 15. Použité nádobí odkládají strávníci na odkládací pult, kde jej odebírá pracovnice kuchyně.
 16. Strávníci se vyzývají, aby se ve školní jídelně chovali ohleduplně a dodržovali zásady společenských pravidel při stolování.
 17. V době konzumace oběda ve školní jídelně je zakázána přítomnost osob, které žáky pouze doprovázejí a v jídelně se nestravují.
 18. Žákům je zakázáno vynášet jakékoliv potraviny z prostor školní jídelny.
 19. V případě ukončení odběru obědů ze školní jídelny obdrží vedoucí školní jídelny od zákonného zástupce či zaměstnance "Odhlášku ze stravování ve školní jídelně" (např. přestup žáka na jinou školu). 

 

Školní jídelna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Objednání stravy

ikona

Bakaláři

ikona

Office 365

ikona

E-pokladna

ikona

O škole

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů.

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.