Menu
ZŠ Matice školské 3
ZŠ Matice školské 3, České Budějovice
rozšířené vyhledávání

Vstupenky na plánované divadelní představení Čarostrašení, které se odehraje 4. - 6. června v divadele U Kapličky si zájemmci mohou zakoupit v kanceláři školy. Bližší informace najdete níže v aktualitě. 

Výuka jazyků

Anglický jazyk 

Anglický jazyk je v prvním a druhém ročníku vyučován formou volitelného předmětu Angličtina hrou, kde dochází k úvodnímu seznámení žáků s cizím jazykem, jeho zvukovou podobou a základní slovní zásobou. Výuka je vedena formou hry, pomocí písniček či básniček. Žáci pracují s jednotlivými pracovními listy, kde vybarvují, spojují, kreslí. Časová dotace je 1 vyučovací hodina týdně. Od třetího ročníku je časová dotace 3 vyučovací hodiny anglického jazyka týdně. Od čtvrtého ročníku mají vyučující možnost využívat v hodinách výukovou metodu CLIL, a to v matematice a výtvarné výchově. Na konci pátého ročníku jsou žáci na základě rozřazovacích testů rozděleni do skupin s rozšířenou výukou jazyků nebo do běžných jazykových skupin. V osmém ročníku si mohou žáci zvolit volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce.

Německý jazyk nebo ruský jazyk

Žáci zařazeni do skupiny s rozšířenou výukou jazyků mají již od šestého ročníku další cizí jazyk - německý jazyk, formou volitelného předmětu s časovou dotací 2 vyučovacích hodin týdně. Žáci v běžných skupinách přibírají druhý jazyk v osmém ročníku, volí mezi jazykem německým či ruským. Časová dotace je 3 vyučovací hodiny týdně.  

Pro zájemce je možná výuka německého i ruského jazyka již od šestého ročníku formou nepovinného předmětu s časovou dotací 1 vyučovací hodiny týdně.

Jazykové kroužky a soutěže

Nabízeny jsou kroužky Příprava na Cambridge tests (příprava na mezinárodní certifikáty z anglického jazyka s možností složit zkoušky YLE: Starters, Movers, Flyers a Cambridge English KET - A2, PET - B1, přípravné kroužky na mezinárodní certifikát z německého jazyka s možností složit zkoušky ÖSD KID1 a KID2 (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Kompetenz in Deutsch). Škola nabízí žákům výuku také formou kroužku Wattsenglish (1 vyučovací hodina s rodilým mluvčím).

Žáci pravidelně reprezentují školu na jazykových soutěžích (okresní či krajská kola v konverzačních soutěžích v anglickém a německém jazyce), kde se umisťují na předních místech. 

Škola pořádá každoročně jazykovou soutěž pro žáky 5. tříd.

Výuka metodou CLIL

Od čtvrtého ročníku mají vyučující možnost využívat v hodinách výukovou metodu CLIL, a to v předmětech matematika a výtvarná výchova. I na druhém stupni je tato metoda používaná, a to v částech vyučovacích hodin či v celých vyučovacích hodinách anglického jazyka, německého jazyka, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, matematiky.   

Jazykové vzdělávací pobyty

Každý školní rok mají žáci možnost vycestovat na jazykově vzdělávací pobyty do Velké Británie, Německa nebo Rakouska. Ve Velké Británii bývají žáci ubytováni v místních rodinách, dopoledne mívají výuku s rodilými mluvčími a odpoledne podnikají exkurze na zajímavá místa v okolí pobytu.

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Objednání stravy

ikona

Bakaláři

ikona

Office 365

ikona

E-pokladna

ikona

Robotel Homework

Smart Class Logo

O škole

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů.

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.