Menu
ZŠ Matice školské 3
ZŠ Matice školské 3, České Budějovice
rozšířené vyhledávání

V čase pololetních prázdni, pátek 3. 2. 2023, budou škola i její části školní družina a školní jídelna uzavřeny. S žáky se uvidíme v pondělí 6. 2. 2023.

Profil školy

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů. 

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů.

Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.

Škola se výrazně zapojila do přípravy a realizace neinvestičních projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR s cílem zvyšování kvality ve vzdělání. Škola úspěšně spolupracuje s dalšími subjekty: s Jihočeskou univerzitou v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ (matematická gramotnost), dále v projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“ (čtenářská gramotnost), spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v realizaci průběžných praxí v předmětech výchova k občanství a pracovní činnosti a umožňuje studentům pedagogické fakulty souvislou pedagogickou praxi. Zároveň má škola podporu svého zřizovatele statutárního města České Budějovice. 

Cíle školy:

BÝT otevřenou a živou organizací, která systematicky a smysluplně kultivuje individuální životní kompetence každého jednotlivého žáka i každého pedagoga a zaměstnance školy a efektivně je podporuje při jejich společné činnosti.

VYTVÁŘET podmínky pro rozvoj všech složek zdraví každého žáka i zaměstnance školy i pro zdravý vztah školy k jejímu okolí a ke světu.
GARANTOVAT dobré podmínky pro vzdělávání a výchovu dětí.

UMOŽNIT zaměstnancům seberealizaci a jejich stálý rozvoj.

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Objednání stravy

ikona

Bakaláři

ikona

Office 365

ikona

E-pokladna

ikona

O škole

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů.

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.