Akce Ročník Informace
Lyžařský kurz 7. zrušeno
Bruslení 4. a 5. ročník zrušeno
Zájmové kroužky viz nástěnka zápis a platby do konce září 2020 TU
Plavání 3. a 2. ročník 3. roč.9. 9.-18. 11. 2020 / 2.roč.21.4.-23.6.2021
Poznávací výlety v souladu se ŠVP 1.r. - 9.r. červen 2021
Vánoční jarmark 1.r. - 9.r. zrušeno
Den dětí 1.. - 3.r. v rámci sport.dne I.st.
Den dětí - Sportovní den 2021 I.st. 22. 6. 2021
Den dětí - Sportovní den 2021 II.st. 23. - 25. 6. 2021
Prázdniny podzimní - 26. 10. - 30. 10. 2020
Prázdniny vánoční - 21. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Prázdniny pololetní - 29. 1. 2021
Prázdniny jarní - 15. 2. - 21. 2. 2021
Prázdniny velikonoční - 1. 4. 2021
Prázdniny hlavní - 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021
Volný den - ředitelské volno 1.r. - 9.r. pondělí 16. 11. 2020
Cvičení v přírodě a školní jazyková soutěž 1.r. - 9.r cviičení v přírodě proběhne 5.6.2021, jazyková soutěž letos neproběhne
Zápisy do 1.tříd pro školní rok 2021/22 budoucí 1.třídy 8. 4. a 9. 4. 2021