Akce Ročník Informace
Lyžařský kurz 7. Monínec, 05.01.- 10.01.2020
Bruslení 4. a 5. ročník říjen, listopad, dle volných hodin zimního stadionu
Zájmové kroužky viz nástěnka zápis a platby do konce září 2019 TU
Plavání 3. a 2. ročník 3.roč.11.9.-20.11.2019 / 2.roč.22.4.-24.6.2020
Poznávací výlety v souladu se ŠVP 1.r. - 9.r. červen 2020
Vánoční jarmark 1.r. - 9.r. 04.12. 2019
Den dětí 1.. - 3.r. v rámci sport.dne I.st.
Den dětí - Sportovní den 2020 I.st. --
Den dětí - Sportovní den 2020 II.st. --
Prázdniny podzimní - 29.10. - 30.10.2019
Prázdniny vánoční - 23.12.2019 - 03.01.2020
Prázdniny pololetní - 31.01.2020
Prázdniny jarní - 10.02. - 16.02.2020
Prázdniny velikonoční - 09.04.2020
Prázdniny hlavní - 01.07.2020 - 31.08.2020
Volný den - ředitelské volno 1.r. - 9.r. 24.-30.6.2020
Cvičení v přírodě a školní jazyková soutěž 1.r. - 9.r 07.04. 2020
Zápisy do 1.tříd pro šk.rok 2020/21 budoucí 1.třídy 02. a 03.4. 2020