Menu
ZŠ Matice školské 3
ZŠ Matice školské 3, České Budějovice
rozšířené vyhledávání

1) Školní divadelní soubor Šroubek odehraje 30.5.-1.6. 2023 v Divadle U Kapličky vždy od 17.00 divadelní představení s názvem "Strach". Již jen omezený počet vstupenek v hodnotě 150,-Kč si zájemci mohou zakoupit v divadle před představením.

2) Rozřazovací testy pro nově přijaté žáky do budoucích šestých tříd se uskuteční ve středu 31. 5. 2023 od 14.00. Podrobnosti v mailu z 25. 5. 2023

Historie školy

České Budějovice se na konci 19. století podstatně rozrostly. Spolu s rozmachemhistorie školy města se zvýšil i počet obyvatel. Ve městě se postavilo několik škol. Na Lineckém předměstí však česká škola chyběla. 
Myšlenka na její vznik se poprvé objevila v roce 1897. Výbor Matice školské rozhodl o stavbě školy v dubnu 1900. Na rohovém pozemku podél dnešní Komenského ulice poměrně rychle vyrostla stavba ve slohu novorenesančním. Budova byla otevřena v polovině září 1901. Jednalo se o první českou obecnou školu pro chlapce i dívky na Lineckém předměstí. Pět tříd navštěvovalo téměř 250 dětí. V září 1911 bylo dokončena i přístavba východního křídla budovy v dnešní ulici Matici školské. Sídlil zde český učitelský ústav.

Během 1. světové války byla škola několikrát zabrána pro vojenské potřeby. Pro školu sloužily náhradní prostory. Z důvodu nedostatku uhlí se ke konci války výuka na několik měsíců přerušila úplně. V meziválečném období narůstal počet tříd i učitelů. Ve škole došlo k zavedení školního rozhlasu.

Po vypuknutí 2. světové války došlo k mnoha změnám. Budova školy byla několikrát zabavena pro potřeby armády. Došlo k úbytku žáků. V roce 1942 byla pro všechny žáky povinně zavedena němčina. Během zimních měsíců se nevyučovalo, nebylo čím topit. Děti si jen jednou týdně chodily pro úkoly.

Po skončení války začala rekonstrukce elektrického vedení i rozvodu vody, byly zakoupeny nové lavice a tabule. V suterénu byly zřízeny šatny, z části zničené školní zahrady bylo vybudováno školní hřiště. Na počátku padesátých let začala fungovat školní družina. V roce 1955 bylo rozhodnuto o přístavbě třech učeben v Komenského ulici. Na počátku šedesátých let došlo k masové výstavbě panelových domů na Lidické ulici. S tím souvisel prudký nárůst počtu žáků školy. Bylo proto nutné zavést střídavé vyučování. Tento stav trval až do roku 1966, kdy byla otevřena další škola v okolí. V sedmdesátých i osmdesátých letech bylo potřeba provést rekonstrukci školy, budova byla v havarijním stavu. Po těchto rozsáhlých stavebních činnostech byla část školy původně určená pro učitelský ústav prohlášena kulturní památkou.

Od školního roku 1992/1993 se škola profiluje jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Anglický jazyk se začal vyučovat od třetí třídy, později od 1. třídy, německý jazyk pak od šesté třídy. V roce 1993 škola získala právní subjektivitu.

Zdroj: Sak R., Sto let budovy školy v ulici Matice školské v Českých Budějovicích, vydala Základní škola Matice školské, r. 2000

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Objednání stravy

ikona

Bakaláři

ikona

Office 365

ikona

E-pokladna

ikona

O škole

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů.

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.