Menu
ZŠ Matice školské 3
ZŠ Matice školské 3, České Budějovice
rozšířené vyhledávání

Seznam přijatých do prvních tříd k 15. 4. 2024 najdete níže v aktualitách, případně také pod ikonou "Zápis do 1. tříd".  

Provoz školní družiny

Provoz:

Pondělí - čtvrtek: 6.00 - 17.00 
Pátek: 6.00 - 16.00
pozn.:

První školní den (září) a poslední školní den (červen) je upraven provoz školní družiny, a to od 6.00 do 14.30.

Každý den mají děti jinou zájmovou činnost obsahující pracovní, výtvarnou, tělesnou, hudební či přírodovědnou činnost. Každodenní vycházku a také přípravu na vyučování. Nepíšeme s dětmi domácí úkoly, to s nimi zvládnete vy, rodiče.


Formou her a ve spolupráci s třídními učiteli procvičujeme probírané učivo. Děti mají tuto formu „výuky“ rády a ani jim nepřijde, že se vlastně učí.

Pro děti je i ve školní družině závazný školní řád a každé jeho porušení bude potrestáno (např. svévolné opuštění školní družiny, zničení hraček a pomůcek, ohrožování bezpečnosti své i ostatních dětí, agresivita, neuposlechnutí pokynů pracovníků školy atd.) Ve zvláště závažných případech může být žák ze školní družiny vyloučen.


Děti, které navštěvují ranní družinu, přicházejí vchodem školní družiny z Komenského ulice do 7.20 hod.

Školní družina

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Objednání stravy

ikona

Bakaláři

ikona

Office 365

ikona

E-pokladna

ikona

Robotel Homework

Smart Class Logo

O škole

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů.

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.