Menu
ZŠ Matice školské 3
ZŠ Matice školské 3, České Budějovice
rozšířené vyhledávání

Vstupenky na plánované divadelní představení Čarostrašení, které se odehraje 4. - 6. června v divadele U Kapličky si zájemmci mohou zakoupit v kanceláři školy. Poslední vstupenky na úterní a čtvrteční představení stále v prodeji, středeční představení je vyprodané. Děkujeme :-) 

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog je koordinátorem péče o žáky naší školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, ať již diagnostikované nějakým školským poradenským zařízením, nebo jen mají obtíže v oblasti výchovy či vzdělávání.
Speciální pedagog dochází do jednotlivých tříd na náslechy, konzultuje obtíže jednotlivých žáků s pedagogy, s rodiči, vychovateli a hledá cestu, jak jim pomoci, aby školní a často i jiné problémy zvládli překonat. Náplní jeho práce je komunikace s poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP aj.), konzultace se žáky, rodiči i pedagogy, organizace zajištění asistentů pedagoga, shánění speciálních učebnic, kompenzačních a didaktických pomůcek. Speciální pedagog intenzivně spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory a metodicky vede jednotlivé asistenty. Nedílnou součástí speciálně pedagogické práce je individuální péče o jednotlivé děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Spolu s metodikem prevence a výchovnými poradci pro I. a II. stupeň jsou jádrem školního poradenského pracoviště.

Kontakt na pověřeného pracovníka najdete zde.

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Objednání stravy

ikona

Bakaláři

ikona

Office 365

ikona

E-pokladna

ikona

Robotel Homework

Smart Class Logo

O škole

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů.

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.