Menu
ZŠ Matice školské 3
ZŠ Matice školské 3, České Budějovice
rozšířené vyhledávání

Připomeneme, že letošní nepředaná vysvědčení si zákonní zástupci nebo žáci mohou vyzvednout během prázdnin, a to v čase "úředních pondělků (8.00 - 12.00)". Přejeme pohodové léto :-)  

Obecné informace

Školní družinu navštěvují děti řádně přihlášené (formou vyplnění zápisního lístku) a zároveň přihlášené do školní jídelny! Děti si vychovatelka přebírá  od učitelky dané třídy, ze školní družiny odchází dítě s rodiči či rodinnými příslušníky uvedenými v zápisním lístku nebo samy.
Dítě nelze pustit na telefonickou žádost ani na SMS zprávu!!!

Každá změna odchodu ze školní družiny bude ze strany rodičů oznámena včas a písemně (lístek musí obsahovat mimo jiné i datum a podpis rodičů). Na kroužky pořádané školou si žáky vyzvedává vyučující osobně a poté jej osobně přivede zpět do školní družiny. Na obědy a zpět chodí děti vždy hromadně  s vychovatelkou příslušného oddělení podle rozvrhu.

V případě, že půjde dítě samo na oběd po vyučování, rodiče informují o změně písemnou formou.

Rodiče si vyzvedávají své děti tak, aby nenarušovali činnost školní družiny, a to po obědě do 13.30 a poté od 15 hod. V případě změny času vyzvednutí budou rodiče informováni písemně do notýsku nebo na bakaláře (jedná se o akce mimo školu, a jiné.) nebo na nástěnce příslušného oddělení. Do prostor školní družiny a do prostor šatny je vstup rodičů zakázán z hygienických důvodu.
Dítě, které si nevyzvednou rodiče do konce provozní doby školní družiny, bude předáno na policii!

Služby školní družiny jsou poskytovány za úhradu 150,00 Kč/měsíc. Platby probíhají pololetně bezhotovostním převodem na číslo účtu 

30015-2599334339/0800,  jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, za které se platba provádí. U dítěte, které nemá stejné příjmení jako rodič, uveďte příjmení do poznámky.  

Termíny plateb v příslušném školním roce:

  • do 31. srpna - 600,00 Kč
  • do 31. ledna - 900,00 Kč

Ve výjimečných případech lze poplatek uhradit vedoucí vychovatelce v hotovosti.
Spojení na zaměstnance školní družiny najdete v kontaktech. Všechny kontakty na školní družinu naleznete zde.

Školní družina

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Objednání stravy

ikona

Bakaláři

ikona

Office 365

ikona

E-pokladna

ikona

Robotel Homework

Smart Class Logo

O škole

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů.

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.