Menu
ZŠ Matice školské 3
ZŠ Matice školské 3, České Budějovice
rozšířené vyhledávání

1) Školní divadelní soubor Šroubek odehraje 30.5.-1.6. 2023 v Divadle U Kapličky vždy od 17.00 divadelní představení s názvem "Strach". Již jen omezený počet vstupenek v hodnotě 150,-Kč si zájemci mohou zakoupit v divadle před představením.

2) Rozřazovací testy pro nově přijaté žáky do budoucích šestých tříd se uskuteční ve středu 31. 5. 2023 od 14.00. Podrobnosti v mailu z 25. 5. 2023

Dotační program pro podporu školních a mimoškolních zájmových aktivit dětí

Logo JČK

Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích připravil dotační program zaměřený na podporu rodin z nízkopříjmových domácností s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Cílem programu je podpora rodin s dětmi od 3 do 19 let a zachování a rozvoj školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území regionu.

V návaznosti na vyhlášení krajského programu „My v tom Jihočechy nenecháme“ Krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích a se souhlasem Rady města České Budějovice jako zřizovatele školy z 31. 10. 2022 (č.1489/2022) vstoupit do uvedeného programu je možné podávat žádosti také na Základní škole, Matice školské 3, České Budějovice.

Děti žadatelů musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora se týká prvního pololetí školního roku 2022/2023, tedy aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023. Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která zajišťuje podporované aktivity.

V případě naší školy lze žádat o příspěvek na: školní stravné, kurz bruslení pro 4. a 5. třídy (400,-), lednový lyžařský výcvikový kurz, platbu za pobyt žáka ve ŠD (září až leden 750,- Kč).

Celkově může být žádáno u zapojených organizací maximálně o 4.000 Kč na dítě. Vyplacení příspěvku žádosti odpovídající podmínkám programu „My v tom Jihočechy nenecháme“ bude provedeno zpětně. Žadatelé si jednotlivé aktivity předfinancují.

Žádáme všechny případné zájemce o pečlivé nastudování parametrů dotačního programu a přesné vyplnění žádosti se všemi potřebnými přílohami. Součástí webových stránek www.myvtomjihocechynenechame.cz je kromě žádosti a jednotlivých povinných příloh také nápovědní interaktivní kalkulačka nároku na podporu.

Vyplněné formuláře žádosti s přílohami doručte do kanceláře školy v termínu 8. 11. – 5. 12. 2022 (pondělí – čtvrtek / 12:00 – 15:30 hod., pátek / 12.00 - 13.30). Škola následně požádá Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o prostředky dotace. Po získání vyžádaných prostředků (schválení dotace Radou Jihočeského kraje) bude škola oprávněným žadatelům proplácet přiznanou podporu v programu, a to zpětně, bezhotovostně na zadané bankovní účty.

Podrobné informace k projektu: Podpora aktivit dětí a mládeže | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME (myvtomjihocechynenechame.cz)

V případě otázek neváhejte využít telefonní kontakty uvedené na: www.myvtomjihocechynenechame.cz.

Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2022 18:15
Autor: Správce Webu

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Objednání stravy

ikona

Bakaláři

ikona

Office 365

ikona

E-pokladna

ikona

O škole

„Cestou poznání k dosažení všestranného rozvoje a harmonie žití."

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů.

Do sítě škol byla základní škola zařazena dne 27. 3. 1996. Škola poskytuje základní vzdělání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Škola má devět postupných ročníků a současně se zaměřuje na výuku cizích jazyků anglického, německého a ruského. Rozšířená výuka jazyků je zavedena od roku 1991. Od roku 2010 je do výuky aplikována cizojazyčná výuka metodou CLIL (matematika, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis). Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.