Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ
 » PRÁZDNINY
 » ŠKOLSKÁ RADA
 » UNIE RODIČŮ
 » SPONZOŘI ŠKOLY
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ
 » PROJEKT OP VK
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ

 »

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2015 - 2017
Volby do Školské rady proběhnou dne 26.11.2014 od 16,00 hodin do 18,00 hodin v budově školy č.dv.106
Informační centrum (přízemí vedle vchodových dveří).
Seznámit se s volebním řádem bude možno přímo na panelu před volební místností a na webových stránkách
školy v sekci AKTUALITY.

Přípravný výbor »

Harmonogram voleb »

  Volební řád »

  Vloženo dne 23.10.2014| administrátor
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 
  KROUŽEK PĚVECKÉHO SBORU CARMÍNA
  Kroužek pěveckého sboru Carmína bude probíhat každé úterý od 14:15 do 15:00 hodin v učebně hudební
  výchovy ve 3. patře.
  Je určen dětem 1., 2., a 3. tříd.
  Náplň: sborový zpěv, hlasový výchova, rytmická deklamace, dramatizace, vystupování na veřejnosti, koncerty
  v Koncertní síni O. Jeremiáše.
   
  První hodina se uskuteční 21.10.2014 od 14:15 hodin do 15:00 hodin. Platba za pololetí je 500,00 Kč. Děti si
  vyučující  budou vyzvedávat z družiny ve 14:00 hodin a zase je po skončení kroužku do družiny budou vracet.
   
  Kontaktní osoba: Jitka Šimková, tel.: 739 836 000
  Vloženo dne 21.10.2014| administrátor
   
  KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE TŘETÍCH ZEMÍ 2014/2015
  Termín kurzu: 18.09.2014 - 18.12.2014
  Kurzy začnou probíhat v úterý od 10,45 - 12,45 hodin a ve čtvrtek od 11,45 - 13,25 hodin.
  Vloženo dne 12.09.2014| administrátor
   
  Informace o výskytu vši dětské
  Ve škole se vyskytly vši. Je nutné dětem kontrolovat vlasy a případně ihned zasáhnout. Velmi důležitá je
  celková hygiena - okamžitě vyprat ložní povlečení, ručníky, pyžamo a ostatní oblečení.
  V případě nálezu vší u Vašeho dítěte neprodleně informujte třídní učitelku/učitele. Zpět do školy
  dítě posílejte až po úplném odvšivení!
  Více informací o vši dětské naleznete na http://www.khsolc.cz/ves_detska.html 
  Vloženo dne 10.09.2014| administrátor
   
  LVVZ školní rok 2014/2015
  LVVZ je určen pro žáky 7. ročníku. Informační schůzka proběhne dne 17.09.2014 od 16,00 hodin v
  učebně číslo 305.
   
  Termín konání: 10.01.2014 - 16.01.2014
  Místo konání:   Pec pod Sněžkou
  Záloha:            6 000,00 Kč
   
  Dokumenty ke stažení:
 
závazná přihláška « ke stažení
organizační pokyny « ke stažení
Prohlášení - bezinfekčnost « ke stažení
Posudek - bezpečnost a ochrana zdraví žáků « ke stažení
Čestné prohlášení - vázání « ke stažení
 
   
   
   
  Vloženo dne 10.09.2014| administrátor
   
   
  VYŠLO V ČASOPISE - "POHLED DO ŽIVOTA JEDNÉ ŠKOLY"
  Článek ředitelky školy, který vyšel v odborném měsíčníku pro ředitele škol Řízení školy, číslo 9/2014.
   
 

článek ke stažení »

  Vloženo dne 10.09.2014| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
  Elektronická žákovská knížka umožňuje zákonnému zástupci a žákovi přístup do zabezpečené školní databáze
  obsahující osobní a klasifikační údaje žáka.
   
  Zpřístupnění je zajištěno vygenerováním jedinečného hesla na poskytnutý e-mail (zákonný
  zástupce, žák) škole. Postup pro vygenerování hesla ke stažení zde:
   
 
   « VSTUP do aplikace nebo přímo z levého navigačního okna    ke stažení  »  MANUÁL vygenerování hesla
 
 
   
  Zpřístupněné náhledy v elektronické žákovské knížce:
 

osobní údaje žáka - aktualizaci na požádání zákonného zástupce zajistí třídní učitel/ka

klasifikace žáka - průběžná, pololetní, výchovná opatření, opravné zkoušky
rozvrh hodin žáka
domácí úkoly
přehled předmětů
absence
průběžná absence
zameškanost v předmětech
komens - zabezpečená elektronická komunikace zpřístupněná zákonným zástupcům, kteří mohou žáka omlouvat elektronicky, žák tuto možnost komunikace ze svého přístupu NEMÁ povolenou.
  Vloženo dne 02.05.2014| administrátor
   
   
  ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
   
 
PONDĚLÍ - PÁTEK 7,00 hodin - 10,00 hodin
 
PONDĚLÍ a STŘEDA 13,00 hodin - 16,00 hodin
   
  V ostatní dobu je nutné se telefonicky nebo elektronicky objednat.
  Vloženo dne 18.02.2014| administrátor
   
   
  DIVADELNÍ SBOR PŘI ZŠ MATICE
 
http://www.divadlosroubek.cz/
 
 
 
  Divadelní sbor, který každoročně pracuje formou volitelného kroužku má své webové stránky. Jsou zde d
  informace jak pro členy divadelního souboru, tak i pro rodiče žáků.
  Vloženo dne 17.11.2012| administrátor
   
   
  EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK
 

 
 
 
 
  Evropské centrum jazykových zkoušek (European Language Examination Centre - ELEC) zařadilo naši školu do 
  sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území
  Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou
  možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge
  English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o  
  jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek
  http://www.elec.eu
  Vloženo dne 12.03.2012| administrátor
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz