Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ
 » PRÁZDNINY
 » ŠKOLSKÁ RADA
 » UNIE RODIČŮ
 » SPONZOŘI ŠKOLY
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ
 » PROJEKT OP VK
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ

 »

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
 
« VSTUP do aplikace (nebo přímo z levého navigačního okna)
 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE - INFORMACE 2015/2016
Třídní schůzky: září 2015
Konzultační hodiny: první středa v měsíci od 15,30 hodin - 16,30 hodin
Informace o prospěchu - první středa v měsíci lednu a červnu od 16,00 hodin do 18,00 hodin
 
Doporučujeme si telefonicky dohodnout čas návštěvy.
 
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vloženo dne 15.10.2015| administrátor
   
  MATIČNÍ JARMARK
  Srdečně Vás zveme na náš Matiční jarmark, který se uskuteční dne 03.12.2015, v době od 15,00 hodin do
  18,00 hodin.
 

Bližší informace
  Vloženo dne 24.11.2015| administrátor
   
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
  Den otevřených dveří se uskuteční dne 15.01.2016 od 10,00 hodin - 12,00 hodin. Prohlédnout si budete moci
  veškeré prostory školy (školní družinu, školní jídelnu, tělocvičny). Dále budete moci nahlédnout do výuky
  žáků.
  Vloženo dne 24.11.2015| administrátor
   
  Zápis do 1. ročníku školního roku 2016/2017
  Termín konání: 21. a 22.01.2016
   
  Od 01.01.2016 platí nová Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, vydaná Statutárním městem České Budějovice,
  kterou se stanový školské obvody základních škol zřizovaných Statutárním městem České Budějovice.
   
  Školský obvod Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice:
 
celé ulice: Brožíkova, Budovcova, F.A.Gerstnera, Generála Svobody, Goethova, Havlíčkova, Kaplířova,
  Karla Buriana, Komenského, Křižíkova, Luční, M. Vydrové, Matice školské, Mayerova,
  Na Dlouhé louce, Na Nábřeží, Pivovarská, Polní, Roháče z Dubé, Střelecký ostrov, Tylova,
  U Koněspřežky, U Malše, U Vodárny, U Zimního stadionu, V Zátiší, Volejbalistů, Zeyerova.
části ulic: Čechova (sudá čísla od č. 22, lichá čísla od č. 21),
  Dukelská (sudá čísla od č. 12, lichá čísla od č. 21),
  Lidická (sudá č. do č. 58, lichá čísla do č. 51),
  Mánesova (sudá čísla do č. 44, lichá čísla do č. 3b),
  Vrchlického nábřeží (sudá čísla od č. 10)
   
  Další informace (čas konání zápisu, atd.) budou aktualizovány.
  Vloženo dne 10.11.2015| administrátor
   
   
  ZMĚNA TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ve školním roce 2015/2016 na SŠ
  Na základě novely vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení,
  č. 245/2015 ze dne 26.9.2015, je umožněno v případě centrálního zadávání a vyhodnocování testů konat
  přijímací zkoušky až o 5 pracovních dnů dříve, než je stanoven řádný termín.
   
  Jelikož vedle CERMATu tuto podmínku naplňuje i firma SCIO, stanovuje Jihočeský kraj po dohodě, termín
  přijímacích na 18.4. a 19.4.2016. Tento termín se týká všech gymnázií zřizovaných Jihočeským krajem.
   
  V případě konání přijímacích zkoušek do maturitních oborů v ostatních typech škol zřizovaných Jihočeským
  krajem je termín nově upraven na 22.4. a 25.4.2016, pokud se škola nepřihlásila do pilotního ověřování
  přijímacích zkoušek organizovaného CERMATem, kdy termín pro SOŠ je stanoven na 15.4.2016.
  Vloženo dne 21.10.2015| administrátor
   
   
  LVVZ - 7. ročníky školní rok 2015/2016
  Termín:   09.01. - 15.01.2016 (sobota - pátek)
  Místo:     Pec pod Sněžkou - chata SEIBERT (sjezdovka Zahrádky)
   
  Formuláře ke stažení:
 

Závazná přihláška
 

Organizační pokyny
 

Prohlášení - bezinfekčnost
 

Posudek - bezpečnost a ochrana zdraví žáků při zotavovací či studijní akci
 

Čestné prohlášení - vázání
  Vloženo dne 10.09.2015| administrátor
   
   
  INFORMACE - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
  Hlavní vchod do budovy školy je uzavřen minimálně do 15.09.2015. Přístup do budovy je vchodem z
  ulice Komenského.
   
  Šatny žáků jsou v provozu v omezeném rozsahu, od září můžeme využívat pouze šatny ve 3. patře u školní
  družiny. Tyto šatny jsou k dispozici žákům 1. a 2. tříd (dle rozpisu).
   
  Výuka tělesné výchovy bude v září a v říjnu probíhat v náhradních prostorách venku mimo budovu školy.
  Provoz školní družiny nebude omezen, odpolední venkovní aktivity budou v září a v říjnu mimo prostory školy.
   
  O postupných změnách Vás budeme předem informovat
  Děkuji Vám za pochopení
   
  Mgr. Jana Rychlíková
  ředitelka školy
  Vloženo dne 31.08.2015| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
  Elektronická žákovská knížka umožňuje zákonnému zástupci a žákovi přístup do zabezpečené školní databáze
  obsahující osobní a klasifikační údaje žáka.
   
  Zpřístupnění je zajištěno vygenerováním jedinečného hesla na poskytnutý e-mail (zákonný
  zástupce, žák) škole. Postup pro vygenerování hesla ke stažení zde:
   
 
   « VSTUP do aplikace nebo přímo z levého navigačního okna    ke stažení  »  MANUÁL vygenerování hesla
 
 
   
  Zpřístupněné náhledy v elektronické žákovské knížce:
 

osobní údaje žáka - aktualizaci na požádání zákonného zástupce zajistí třídní učitel/ka

klasifikace žáka - průběžná, pololetní, výchovná opatření, opravné zkoušky
rozvrh hodin žáka
domácí úkoly
přehled předmětů
absence
průběžná absence
zameškanost v předmětech
komens - zabezpečená elektronická komunikace zpřístupněná zákonným zástupcům, kteří mohou žáka omlouvat elektronicky, žák tuto možnost komunikace ze svého přístupu NEMÁ povolenou.
  Vloženo dne 02.05.2014| administrátor
   
   
  ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
   
 
PONDĚLÍ - PÁTEK 7,00 hodin - 10,00 hodin
 
PONDĚLÍ a STŘEDA 13,00 hodin - 16,00 hodin
   
  V ostatní dobu je nutné se telefonicky nebo elektronicky objednat.
  Vloženo dne 18.02.2014| administrátor
   
   
  DIVADELNÍ SBOR PŘI ZŠ MATICE
 
http://www.divadlosroubek.cz/
 
 
 
  Divadelní sbor, který každoročně pracuje formou volitelného kroužku má své webové stránky. Jsou zde d
  informace jak pro členy divadelního souboru, tak i pro rodiče žáků.
  Vloženo dne 17.11.2012| administrátor
   
   
  EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK
 

 
 
 
 
  Evropské centrum jazykových zkoušek (European Language Examination Centre - ELEC) zařadilo naši školu do 
  sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území
  Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou
  možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge
  English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o  
  jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek
  http://www.elec.eu
  Vloženo dne 12.03.2012| administrátor
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz