Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ
 » PRÁZDNINY
 » ŠKOLSKÁ RADA
 » UNIE RODIČŮ
 » SPONZOŘI ŠKOLY
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ
 » PROJEKT OP VK
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ

 »

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE PRO ŽÁKY 5. TŘÍD
Škola pořádá soutěž pro žáky 5. tříd v anglickém jazyce. Nutné je přihlášení školy (stačí elektronicky) na
e-mail: kalivodova.zsmatice@seznam.cz.
Soutěž se koná dne 12.05.2015 od 9,00 hodin (prezentace účastníků).
 
Žáky není nutno na soutěž připravovat, jedná se oběžnou látku 5. ročníku - poslech, doplňování textu,
otázky k textu, krátký rozhovor. S sebou pouze psací potřeby, svačinu a pití.
Vloženo dne 21.04.2015| administrátor
 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Dne 23.04.2015 se konají třídní schůzky, vyjma 2. ročníků. Začátek třídních schůzek je v 16,30 hodin v
 
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
kmenových učebnách.
  Vloženo dne 21.04.2015| administrátor
   
   
  SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ 2015/2016
  Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků se uskuteční dne 29.04.2015 v 16,30 hodin ve školní jídelně v budově
  školy - vstup do budovy hlavním vchodem /z ulice Matice školské/.
  Na schůzce obdržíte veškeré informace ohledně zahájení školního roku 2015/2016, informace o učebních
  pomůckách a potřebách, o školní jídelně a o školní družině.
  Školička pro předškoláky bude probíhat dne 06. a 13.05.2015. Čas bude upřesněn (odpolední hodiny).
  Vloženo dne 10.04.2015| administrátor
   
   
  VYŠLO V ČASOPISE - "POHLED DO ŽIVOTA JEDNÉ ŠKOLY"
  Článek ředitelky školy, který vyšel v odborném měsíčníku pro ředitele škol Řízení školy, číslo 9/2014.
   
 

článek ke stažení »

  Vloženo dne 10.09.2014| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
  Elektronická žákovská knížka umožňuje zákonnému zástupci a žákovi přístup do zabezpečené školní databáze
  obsahující osobní a klasifikační údaje žáka.
   
  Zpřístupnění je zajištěno vygenerováním jedinečného hesla na poskytnutý e-mail (zákonný
  zástupce, žák) škole. Postup pro vygenerování hesla ke stažení zde:
   
 
   « VSTUP do aplikace nebo přímo z levého navigačního okna    ke stažení  »  MANUÁL vygenerování hesla
 
 
   
  Zpřístupněné náhledy v elektronické žákovské knížce:
 

osobní údaje žáka - aktualizaci na požádání zákonného zástupce zajistí třídní učitel/ka

klasifikace žáka - průběžná, pololetní, výchovná opatření, opravné zkoušky
rozvrh hodin žáka
domácí úkoly
přehled předmětů
absence
průběžná absence
zameškanost v předmětech
komens - zabezpečená elektronická komunikace zpřístupněná zákonným zástupcům, kteří mohou žáka omlouvat elektronicky, žák tuto možnost komunikace ze svého přístupu NEMÁ povolenou.
  Vloženo dne 02.05.2014| administrátor
   
   
  ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
   
 
PONDĚLÍ - PÁTEK 7,00 hodin - 10,00 hodin
 
PONDĚLÍ a STŘEDA 13,00 hodin - 16,00 hodin
   
  V ostatní dobu je nutné se telefonicky nebo elektronicky objednat.
  Vloženo dne 18.02.2014| administrátor
   
   
  DIVADELNÍ SBOR PŘI ZŠ MATICE
 
http://www.divadlosroubek.cz/
 
 
 
  Divadelní sbor, který každoročně pracuje formou volitelného kroužku má své webové stránky. Jsou zde d
  informace jak pro členy divadelního souboru, tak i pro rodiče žáků.
  Vloženo dne 17.11.2012| administrátor
   
   
  EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK
 

 
 
 
 
  Evropské centrum jazykových zkoušek (European Language Examination Centre - ELEC) zařadilo naši školu do 
  sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území
  Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou
  možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge
  English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o  
  jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek
  http://www.elec.eu
  Vloženo dne 12.03.2012| administrátor
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz