Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ
 » PRÁZDNINY
 » ŠKOLSKÁ RADA
 » UNIE RODIČŮ
 » SPONZOŘI ŠKOLY
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ
 » PROJEKT OP VK
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ

 »

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
 
« VSTUP do aplikace (nebo přímo z levého navigačního okna)
 
Pokud Vám vstup do aplikace přes ikonu nefunguje, zadejte prosím do prohlížeče adresu: https://zsmatice.bakalari.cz/bakaweb/login.aspx
 
« VSTUP do aplikace (elektronická pokladna žáka)
 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE - INFORMACE 2016/2017
Třídní schůzky: 21.09.2016  1. + 6.B, 18.01.2017 1. - 9. ročník, 07.06.2017 1. - 9. ročník
 
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Konzultační hodiny: 1. středa v měsíci (5.10.2016, 02.11.2016, 07.12.2016, 01.03.2017, 05.04.2017,
                                       03.05.2017)
  Informace o prospěchu - dle domluvy s vyučujícím
  Doporučujeme si telefonicky dohodnout čas návštěvy.
  Vloženo dne 19.09.2016| administrátor
   
   
  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLY
   
  Soubor ke stažení             
  Vloženo dne 21.06.2017| administrátor
   
   
  TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ BUDOUCÍCH ŽÁKŮ 1. TŘÍD
   
  Třídní schůzky rodičů budoucích žáků 1. tříd se budou konat 13. 6. 2017 od 16:00
   
  ŠKOLIČKA
   
  Školička se bude konat 20. 6. 2017 od 16:00
  Vloženo dne 07.06.2017| administrátor
   
  ZÁPIS 2017/2018
   
  Vážení zákonní zástupci,
   
  v příloze najdete seznam registračních čísel. Děti uvedené pod těmito čísly byly přijaty k základnímu
  vzdělávání do školy Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice podle předem zveřejněných kritérií. Byly 
  přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy a děti mimo spádový obvod, pokud mají ve škole 
  sourozence a sourozenci budou prokazatelně společně navštěvovat školu.
  Ti žadatelé, jímž jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět, mají možnost se proti rozhodnutí odvolat
  nebo zvolit jinou školu. Školy s volnou kapacitou jsou: ZŠ O. Nedbala, ZŠ v Nové ul., ZŠ Máj 1 a 2,
  ZŠ E. Destinové, ZŠ v Rudolfovské ul.
  Žádám přijaté žadatele, kteří byli u zápisu na více školách a rozhodli se umístit své dítě na jinou školu,
  aby v ZŠ Matice školské vzali svoji žádost zpět nebo v případě nástupu na školu v Matici školské vzali
  zpět žádosti na ostatních školách.
   
  soubor ke stažení              
   
 

Mgr. Jana Rychlíková

 

ředitelka školy

   
  Vloženo dne 12.04.2017| administrátor
   
   
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
   
  Den otevřených dveří se bude konat 22. 3. 2017 v čase 10:00 - 13:00         
  Vloženo dne 14.02.2017| administrátor
   
   
  ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
  Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat v termínu čtvrtek 6. a pátek 7. dubna 2017.
  Bližší informace                   
  Desatero pro rodiče              
  Spádové obvody - vyhláška    
   
  Další soubory potřebné k zápisu naleznete v sekci ke stažení.
   
  Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
   
  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
  zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní
  docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
  poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Posudky je vhodné přinést již k zápisu,
  proto neváhejte s objednáním termínu v poradenském zařízení. Začátek povinné školní docházky lze odložit
  nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
   
  Mgr. Jana Rychlíková
  Ředitelka školy
  Vloženo dne 18.01.2017| administrátor
   
   
  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
  Již je v provozu nová žákovská knížka!!!
  Tento postup je potřeba provést co nejdříve, původní ŽK přestane v dohledné době fungovat!
  Pro přihlášení do nové aplikace použijte následující postup:
  - otevřete webový prohlížeč na stránce pro přihlášení do stávající žákovské knížky  
 

- vedle tlačítka přihlásit klikněte na "NEXT" pod ikonou bakalářů (viz. obrázek)    

  - otevře se Vám nové rozhraní pro přihlášení do žákovské knížky
  Pro přihlášení použijte stávající přihlašovací údaje, údaje pro přihlášení se nemění!
  Po zavření a znovuotevření prohlížeče se Vám po zadání původní adresy již načte nové rozhraní!
  Vloženo dne 16.01.2017| administrátor
   
   
  UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
  Od školního roku 2016/2017 se režie za neodhlášenou stravu (23,00 Kč) v době nepřítomnosti strávníka 
  (vyjma prvního dne neočekávané absence) odečítá dlužná částka z elektronické pokladny žáka.
  Dlužná částka se již nehradí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.
  Vloženo dne 19.09.2016| administrátor
   
   
  MOBILNÍ APLIKACE PRO OS ANDROID - BAKALÁŘI
  Oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče, 
  žáky a učitele na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu.
  Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci
  mezi rodiči a školou a  další informace podobně jako ve webové aplikaci.
   
 

naleznete pod ikonou

 

podrobnější informace

android.bakalari.cz/
 

aplikace je ke stažení přes

   Vloženo dne 15.03.2016| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ POKLADNA ŽÁKA
  Škola v nejbližší době spustí nový software elektronické pokladny žáka. Zprovoznění systému vyžaduje
  registraci zákonného zástupce žáka. Žádáme Vás o provedení této registrace, v co možná nejkratším termínu.
   
 

 Návod ke stažení zde                   ID školy: 000581631
 
   
  Zůstatky budou na účet žáka převedeny až po registraci zákonných zástupců.
  Systém je funkční v sekci elektronické žákovské pokladny, školní stravování (po nastavení), elektronická
  žákovská knížka (po nastavení). Veškeré tyto sekce jsou propojené a nemusíte se tak přihlašovat do každé
  samostatně.
  Vloženo dne 24.02.2016| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
  Elektronická žákovská knížka umožňuje zákonnému zástupci a žákovi přístup do zabezpečené školní databáze
  obsahující osobní a klasifikační údaje žáka.
   
  Zpřístupnění je zajištěno vygenerováním jedinečného hesla na poskytnutý e-mail (zákonný
  zástupce, žák) škole. Postup pro vygenerování hesla ke stažení zde:
   
 
   « VSTUP do aplikace nebo přímo z levého navigačního okna    ke stažení  »  MANUÁL vygenerování hesla
 
 
   
  Zpřístupněné náhledy v elektronické žákovské knížce:
 

osobní údaje žáka - aktualizaci na požádání zákonného zástupce zajistí třídní učitel/ka

klasifikace žáka - průběžná, pololetní, výchovná opatření, opravné zkoušky
rozvrh hodin žáka
domácí úkoly
přehled předmětů
absence
průběžná absence
zameškanost v předmětech
komens - zabezpečená elektronická komunikace zpřístupněná zákonným zástupcům, kteří mohou žáka omlouvat elektronicky, žák tuto možnost komunikace ze svého přístupu NEMÁ povolenou.
  Vloženo dne 02.05.2014| administrátor
   
   
  ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
   
 
PONDĚLÍ - PÁTEK 7,00 hodin - 10,00 hodin
 
PONDĚLÍ a STŘEDA 13,00 hodin - 16,00 hodin
   
  V ostatní dobu je nutné se telefonicky nebo elektronicky objednat.
  Vloženo dne 18.02.2014| administrátor
   
   
  DIVADELNÍ SBOR PŘI ZŠ MATICE
 
http://www.divadlosroubek.cz/
 
 
 
  Divadelní sbor, který každoročně pracuje formou volitelného kroužku má své webové stránky. Jsou zde d
  informace jak pro členy divadelního souboru, tak i pro rodiče žáků.
  Vloženo dne 17.11.2012| administrátor
   
   
  EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK
 

 
 
 
 
  Evropské centrum jazykových zkoušek (European Language Examination Centre - ELEC) zařadilo naši školu do 
  sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území
  Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou
  možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge
  English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o  
  jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek
  http://www.elec.eu
  Vloženo dne 12.03.2012| administrátor
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz