Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ
 » PRÁZDNINY
 » ŠKOLSKÁ RADA
 » UNIE RODIČŮ
 » SPONZOŘI ŠKOLY
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ
 » PROJEKT OP VK
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ

 »

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
REKONSTRUKCE FASÁDY A ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY
Vážení zákonní zástupci, žáci a zaměstnanci,
se začátkem stavebních prací - rekonstrukcí fasády z ulice Matice školské a školní tělocvičny s šatnami
bude v následujících měsících omezen a upraven vstup do budovy školy a provoz školy.
 
Od pátku 05.06.2015 platí:
 - žáci si vše z šatních skříní a šatních kójí odnesou domů,  potřebné věci např. TV si přinesou daný den
(neplatí pro šatny v družině - 1.C, 3.B a družinu),
 - žáci do školy nenosí koloběžky, longboardy, skateboardy apod. - bez výjimek!
 
Od pondělí 08.06.2015 platí:
 - žáci se na výuku nepřezouvají (šatny mimo provoz),
 
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 - s ohledem na rekonstrukci tělocvičny VSTUP ZAKÁZÁN na školní hřiště a zahradu (organizaci výuky
  zajišťují jednotliví pedagogové a vychovatelky školní družiny).
   
  Od pátku 12.06.2015 platí:
   - vstup do školy pouze vchodem z ulice Komenského (hlavní vchod uzavřen, z důvodu stavby lešení a
  revitalizace fasády, tudy VSTUP ZAKÁZÁN),
   - ŠD - důležité dodržování pravidel vyzvedávání dětí ze ŠD/vše vchodem z Komenského ulice.
   
  Žáci dbají zvýšené opatrnosti v blízkosti školy s ohledem na výstavbu lešení na chodníku v ulici Matice školské.
  Zpráva bude aktualizována před začátkem školního roku.
   
  Děkujeme za pochopení.
  Vloženo dne 05.06.2015| administrátor
   
   
  VOLNO 29. a 30.06.2015
  Z organizačních a technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004
  Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  volno na 29. a 30.06.2015 (pondělí, úterý). Školní družina a školní jídelna bude mimo provoz.
   
  Žákům bude vysvědčení vydáno v pátek 26.06.2015.
  Vloženo dne 26.05.2015| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
  Elektronická žákovská knížka umožňuje zákonnému zástupci a žákovi přístup do zabezpečené školní databáze
  obsahující osobní a klasifikační údaje žáka.
   
  Zpřístupnění je zajištěno vygenerováním jedinečného hesla na poskytnutý e-mail (zákonný
  zástupce, žák) škole. Postup pro vygenerování hesla ke stažení zde:
   
 
   « VSTUP do aplikace nebo přímo z levého navigačního okna    ke stažení  »  MANUÁL vygenerování hesla
 
 
   
  Zpřístupněné náhledy v elektronické žákovské knížce:
 

osobní údaje žáka - aktualizaci na požádání zákonného zástupce zajistí třídní učitel/ka

klasifikace žáka - průběžná, pololetní, výchovná opatření, opravné zkoušky
rozvrh hodin žáka
domácí úkoly
přehled předmětů
absence
průběžná absence
zameškanost v předmětech
komens - zabezpečená elektronická komunikace zpřístupněná zákonným zástupcům, kteří mohou žáka omlouvat elektronicky, žák tuto možnost komunikace ze svého přístupu NEMÁ povolenou.
  Vloženo dne 02.05.2014| administrátor
   
   
  ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
   
 
PONDĚLÍ - PÁTEK 7,00 hodin - 10,00 hodin
 
PONDĚLÍ a STŘEDA 13,00 hodin - 16,00 hodin
   
  V ostatní dobu je nutné se telefonicky nebo elektronicky objednat.
  Vloženo dne 18.02.2014| administrátor
   
   
  DIVADELNÍ SBOR PŘI ZŠ MATICE
 
http://www.divadlosroubek.cz/
 
 
 
  Divadelní sbor, který každoročně pracuje formou volitelného kroužku má své webové stránky. Jsou zde d
  informace jak pro členy divadelního souboru, tak i pro rodiče žáků.
  Vloženo dne 17.11.2012| administrátor
   
   
  EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK
 

 
 
 
 
  Evropské centrum jazykových zkoušek (European Language Examination Centre - ELEC) zařadilo naši školu do 
  sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území
  Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou
  možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge
  English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o  
  jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek
  http://www.elec.eu
  Vloženo dne 12.03.2012| administrátor
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz