Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ
 » PRÁZDNINY
 » ŠKOLSKÁ RADA
 » UNIE RODIČŮ
 » SPONZOŘI ŠKOLY
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ
 » PROJEKT OP VK
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ

 »

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
 
« VSTUP do aplikace (nebo přímo z levého navigačního okna)
 
« VSTUP do aplikace (elektronická pokladna žáka)
 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE - INFORMACE 2015/2016
Třídní schůzky: září 2015
 
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Konzultační hodiny: první středa v měsíci od 15,30 hodin - 16,30 hodin
  Informace o prospěchu - první středa v měsíci lednu a červnu od 16,00 hodin do 18,00 hodin
  Doporučujeme si telefonicky dohodnout čas návštěvy.
  Vloženo dne 15.10.2015| administrátor
   
   
  INFO - NEPOVINNÝ PŘEDMĚT RUSKÝ JAZYK
  Navázali jsme spolupráci s 12. základní školou v Čeljabinsku. Pro žáky, kteří se budou učit ruský jazyk se
  nabízí možnost vycestovat na jazykový pobyt od 14 dnů výše. V průběhu školního roku budou probíhat
  zájmové aktivity ve spolupráci s dětmi z 12. základní školy.
  Pro zájemce otevřeme nepovinný předmět Ruský jazyk s dotací 1 hodina týdně (od 6. ročníku pro školní
  rok 2016/2017). Zájemci se mohou přihlásit na email skola@zsmatice.cz nebo v kanceláři školy do 28.6.2016.
   
  Vloženo dne 09.06.2016| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ POKLADNA ŽÁKA
  Elektronická pokladna žáků je již v provozu. Již můžete zasílat finanční prostředky převodem z účtu na účet
  školy, dbejte prosím na Váš přidělený VS (uvedené telefonní číslo).
  Žádáme Vás o co nejrychlejší registraci, platí pro ty, kteří nejsou stále zaregistrovaní. Dále je třeba věnovat
  pozornost Vašim zůstatkům na účtu dítěte.
  Vloženo dne 25.04.2016| administrátor
   
   
  MOBILNÍ APLIKACE PRO OS ANDROID - BAKALÁŘI
  Oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče, 
  žáky a učitele na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu.
  Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci
  mezi rodiči a školou a  další informace podobně jako ve webové aplikaci.
   
 

naleznete pod ikonou

 

podrobnější informace

android.bakalari.cz/
 

aplikace je ke stažení přes

   Vloženo dne 15.03.2016| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ POKLADNA ŽÁKA
  Škola v nejbližší době spustí nový software elektronické pokladny žáka. Zprovoznění systému vyžaduje
  registraci zákonného zástupce žáka. Žádáme Vás o provedení této registrace, v co možná nejkratším termínu.
   
 

 Návod ke stažení zde                   ID školy: 000581631
 
   
  Zůstatky budou na účet žáka převedeny až po registraci zákonných zástupců.
  Systém je funkční v sekci elektronické žákovské pokladny, školní stravování (po nastavení), elektronická
  žákovská knížka (po nastavení). Veškeré tyto sekce jsou propojené a nemusíte se tak přihlašovat do každé
  samostatně.
  Vloženo dne 24.02.2016| administrátor
   
   
  ZMĚNA TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ve školním roce 2015/2016 na SŠ
  Na základě novely vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení,
  č. 245/2015 ze dne 26.9.2015, je umožněno v případě centrálního zadávání a vyhodnocování testů konat
  přijímací zkoušky až o 5 pracovních dnů dříve, než je stanoven řádný termín.
   
  Jelikož vedle CERMATu tuto podmínku naplňuje i firma SCIO, stanovuje Jihočeský kraj po dohodě, termín
  přijímacích na 18.4. a 19.4.2016. Tento termín se týká všech gymnázií zřizovaných Jihočeským krajem.
   
  V případě konání přijímacích zkoušek do maturitních oborů v ostatních typech škol zřizovaných Jihočeským
  krajem je termín nově upraven na 22.4. a 25.4.2016, pokud se škola nepřihlásila do pilotního ověřování
  přijímacích zkoušek organizovaného CERMATem, kdy termín pro SOŠ je stanoven na 15.4.2016.
  Vloženo dne 21.10.2015| administrátor
   
   
  ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
  Elektronická žákovská knížka umožňuje zákonnému zástupci a žákovi přístup do zabezpečené školní databáze
  obsahující osobní a klasifikační údaje žáka.
   
  Zpřístupnění je zajištěno vygenerováním jedinečného hesla na poskytnutý e-mail (zákonný
  zástupce, žák) škole. Postup pro vygenerování hesla ke stažení zde:
   
 
   « VSTUP do aplikace nebo přímo z levého navigačního okna    ke stažení  »  MANUÁL vygenerování hesla
 
 
   
  Zpřístupněné náhledy v elektronické žákovské knížce:
 

osobní údaje žáka - aktualizaci na požádání zákonného zástupce zajistí třídní učitel/ka

klasifikace žáka - průběžná, pololetní, výchovná opatření, opravné zkoušky
rozvrh hodin žáka
domácí úkoly
přehled předmětů
absence
průběžná absence
zameškanost v předmětech
komens - zabezpečená elektronická komunikace zpřístupněná zákonným zástupcům, kteří mohou žáka omlouvat elektronicky, žák tuto možnost komunikace ze svého přístupu NEMÁ povolenou.
  Vloženo dne 02.05.2014| administrátor
   
   
  ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
   
 
PONDĚLÍ - PÁTEK 7,00 hodin - 10,00 hodin
 
PONDĚLÍ a STŘEDA 13,00 hodin - 16,00 hodin
   
  V ostatní dobu je nutné se telefonicky nebo elektronicky objednat.
  Vloženo dne 18.02.2014| administrátor
   
   
  DIVADELNÍ SBOR PŘI ZŠ MATICE
 
http://www.divadlosroubek.cz/
 
 
 
  Divadelní sbor, který každoročně pracuje formou volitelného kroužku má své webové stránky. Jsou zde d
  informace jak pro členy divadelního souboru, tak i pro rodiče žáků.
  Vloženo dne 17.11.2012| administrátor
   
   
  EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK
 

 
 
 
 
  Evropské centrum jazykových zkoušek (European Language Examination Centre - ELEC) zařadilo naši školu do 
  sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území
  Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou
  možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge
  English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o  
  jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek
  http://www.elec.eu
  Vloženo dne 12.03.2012| administrátor
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz