Akce Ročník Informace
Lyžařský kurz 7. 06. 01. 2019 - 11. 01. 2019, Monínec
Bruslení 4. a 5. ročník úterý - říjen, listopad, dle volných hodin zimního stadionu
Zájmové kroužky viz nástěnka zápis a platby do konce září 2018 TU
Plavání 3. a 2. ročník 3.roč.12.9.-14.11.2018 / 2.roč.17.4.-26.6.2019
Poznávací výlety v souladu se ŠVP 1.r. - 9.r. červen 2019
Vánoční jarmark 1.r. - 9.r. 4. prosince 2018
Den dětí 1.. - 3.r. x
Den dětí - Sportovní den 2019 I.st. x
Den dětí - Sportovní den 2019 II.st. x
Prázdniny podzimní - 29.10. - 30.10.2018
Prázdniny vánoční - 22.12.2018 - 02.01.2019
Prázdniny pololetní - 01.02.2019
Prázdniny jarní - 04.02. - 10.02.2019
Prázdniny velikonoční - 18.04. - 19.04.2019
Prázdniny hlavní - 29.06. - 01.09.2019
Volný den - ředitelské volno - 03.01. - 04.01.2019 (čtvrtek a pátek)
Volný den - ředitelské volno - x
Volný den - ředitelské volno - x
Cvičení v přírodě a školní jazyková soutěž 1.r. - 9.r x