titulná fotka
Škola / Školská rada
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Školská rada

Školská rada je ustanovena dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, štředním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáku a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.


school-logo
Školskou radu zastupují:

- Bc. Vladislav Nadberežný / zástupce za zřizovatele / - předseda školské rady
- Mgr. Ladislav Boháč / zástupce za pedagogické pracovníky /
- Ing. Filip Trešl /zástupce za zákonné zástupce /

Školská rada je orgán, který se podíli na správě školy, její funkční období jsou 3 roky a schází se najméně 2x za rok.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečnění,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.