titulná fotka
Škola / Projekty / Řešení vrstevnických vztahů
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Řešení vrstevnických vztahů CHIPS

Od ledna 2011 probíhá na naší škole projekt pod záštitou Vzdělávacího institutu dětí pod názvem "Řešení vrstevnických vztahů". Projekt vznikl na základě zájmu a starosti mladých lidí s problémy svých kamarádů a chuti jim pomoci. Podporovat ve smyslu projektu znamená naslouchat. Program vrstevnické podpory pomáhá bojovat proti šikaně, pomáhá řešit konflikty , snaží se poskytovat dětem pocit bezpečí a pokouší se měnit prostředí ve skupině či škole. 
Projekt využívá a aplikuje metodu monitorování a řešení negativních společenských jevů vyskytujících se mezi žáky základních škol a učiteli včetně problémů mezi žáky, školou a zákonnými zástupci. Metoda vznikla v Anglii a dosahovala dobrých výsledků.

Se souhlasem anglické strany byla metoda v letech 2006 - 2008 otevřena v České republice v projektu "Chips" na vybraných základních školách. Praktické ověření úspěšnosti vedlo k předložení dalšího projektu, umožňujícího rozšíření této metody pro větší cílovou skupinu. Jedná se o projekt, který zavádí na školách systém vrstevnické podpory zaměřený na pomoc a podporu dětem. Zvyšuje povědomí  o problémech, kterým děti čelí. Pomáhá také školám s prevencí nežádoucích jevů. Projekt je založen na práci "podporovatelů", kterými jsou spolužáci - vrstevníci. Projekt vrstevnické podpory vychází z přirozenýcj vlastností mladých lidí být tolerantní, přátelští a vzájemně si pomáhat. Zároveň nabízí cestu, jak si v rámci školy vzájemně vyřešit vzniklé problémy. Motivem k uskutečnění tohoto programu je, že by si děti raději promluvily s někým blízkým jejich věku, s někým kdo lépe pochopí čím právě procházejí, než s dospělým.
Naše škola se do projektu přihlásila na jaře roku 2010 a na začátku školního roku 2010 / 2011 jsme byli vybráni na spolupráci na tomto projektu. Po setkání vedení školy, školního metodika prevence se zástupci Vzdělávacího institutu ochrany dětí o.p.s. Praha jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci. Vytvořili jsme dotazník, který jsme dali všem dětem na škole od čtvrtých tříd. Na základě názorů dětí, třídních učitelů  a školního metodika prevence jsme vybrali první skupinu podporovatelů, kteří po proškolení začali pracovat "v terénu" pod názvem "Brambůrky". Od začátku pracuje 30 dětí, které jsou školeny pravidelně 1x za dva měsíce a schází se podle potřeby 2x až 3x do měsíce.