titulná fotka
Škola / Projekty / ČAG a ZŠMŠ
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

ČAG a ZŠMŠ

Učebna přírodních věd a jazyková učebna ve spolupráci s Česko - anglickým gymnáziem s.r.o.

(CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001502)

Naše škola se stala partnerem pro období udržitelnosti  projektu Česko - anglického gymnázia s.r.o. "Učebna přírodních věd a jazyková učebna" (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001502), financovaného z EFRR a spolufinancovaného ČAG, který získal podporu v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)" v prioritní ose 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a byl realizován do 31. 8. 2018.

Po dobu pětileté udržitelnosti tohoto projektu navštěvují naši žáci a učitelé 4x ročně Česko - anglické gymnázium s.r.o., kde na základě Memoranda o spolupráci s naší školou využívají pomůcky získané v projektu metodami badatelsky orientované výuky. V rámci návštěv si mohou vyzkoušet angličtinu s rodilým mluvčím a zapojit se do soutěží a aktivit přizpůsobených jejich věku. Tyto aktivity přispívají ke zvýšení jejich zájmu o studium cizích jazyků a přírodních věd.

Projekt "Učebna přírodních věd a jazyková učebna" je spolufinancován z Evropskou unií