titulná fotka
Škola / Poradenství / Školní speciální pedagog
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Školní speciální pedagog

je koordinátorem péče o žáky naší školy, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, ať již diagnostikované nějakým školským poradenským zařízením, nebo jen mají obtíže v oblasti výchovyči vzdělávání.

Speciální pedagog dochází do jednotlivých tříd na náslechy, konzultuje obtíže jednotlivých žáků s pedagogy, s rodiči, vychovateli a hledá cestu, jak jim pomoci, aby školní a často i jiné problémy zvládli překonat. Náplní jeho práce je komunikace s poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP aj.), konzultace se žáky, rodiči i pedagogy, organizace zajištění asistentů pedagoga, shánění speciálních učebnic, kompenzačních a didaktických pomůcek. Speciální pedagog intenzivně spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory a metodicky vede jednotlivé asistenty. Nedílnou součástí speciálně pedagogické práce je individuální péče o jednotlivé děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Spolu s metodikem prevence a výchovnými poradci pro I. a II. stupeň jsou jádrem školního poradenského pracoviště.

Kontakt na pověřeného pracovníka najdete zde.