titulná fotka
Kontakty / Pedagogický sbor
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Třídní učitelé - 1. stupeň

Trída Celé jméno Telefon kontaktu Email kontakt
Informace
1.A Mgr. Štěpánka Marková 386 116 921 markovas@zsmatice.cz
1.B Mgr. Lucie Jakovljevičová 386 116 921 jakovljevicoval@zsmatice.cz
2.A Mgr. Jana Pokorná 386 116 920 pokornaj@zsmatice.cz
2.B Mgr. Hana Rezková 386 116 920 rezkovah@zsmatice.cz
2.C Mgr. Gabriela Ulrichová 386 116 920 ulrichovag@zsmatice.cz
3.A Mgr. Petra Holubová 386 116 916 holubovap@zsmatice.cz
3.B Mgr. Stanislava Kolářová 386 116 916 kolarovas@zsmatice.cz
4.A PaeDdr. Ilona Bydžovská 386 116 920 bydzovskai@zsmatice.cz
4.B Mgr. Jana Formánková 386116921 formankovaj@zsmatice.cz
4.C Mgr. Jana Matějková 386 116 921 matejkovaj@zsmatice.cz
5.A Mgr. Alena Mynářová 386 116 922 mynarovaa@zsmatice.cz
5.B Mgr. Lucie Boháčová 386 116 920 bohacoval@zsmatice.cz

Třídní učitelé - 2. stupeň

Trída Celé jméno Telefon kontaktu Email kontakt
Informace
6.A Mgr. Barbora Šestáková 386 116 922 sestakovab@zsmatice.cz
6.B Mgr. Renata Smolíková 386 116 922 smolikovar@zsmatice.cz
6.C Mgr. Eva Batystová 386 116 919 batystovae@zsmatice.cz
7.A Mgr. Petr Hasenöhrl 386 116 915 hasenohrlp@zsmatice.cz
7.B Mgr. Věra Trníková 386 116 918 trnikovav@zsmatice.cz
7.C Mgr. Jiří Voldán 386 116 915 voldanj@zsmatice.cz
8.A Mgr. Klára Drsová 386 116 919 drsovak@zsmatice.cz
8.B Mgr. Kateřina Körnerová 386 116 919 kornerovak@zsmatice.cz
9.A Mgr. Barbora Kadlecová 386 116 918 kadlecovab@zsmatice.cz
9.B Mgr. Petra Hanousková 386 116 918 hanouskovap@zsmatice.cz
9.C Bc. Radim Voneš 386 116 918 vonesr@zsmatice.cz

Netřídní učitelé

Celé jméno Telefon kontaktu Email kontakt
Informace
Mgr. Helena Váchová 386 116 927 vachovah@zsmatice.cz
Mgr. Irena Kaiserová 386 116 919 kaiserovai@zsmatice.cz
Ing. David Formánek 386116915 formanekd@zsmatice.cz
Mgr. Lucie Trázníková 386116915 traznikoval@zsmatice.cz
Mgr. Eva Sedláková 386 116 927 sedlakovae@zsmatice.cz
PaedDr. Martina Kolečková Loudová 386 116 918 koleckovam@zsmatice.cz
Mgr. Hana Velanová 386116919 velanovah@zsmatice.cz
Bc. Markéta Pepichová 386116915 pepichovam@zsmatice.cz

Asistenti pedagoga

Celé jméno Telefon kontaktu Email kontakt
Informace
Danuše Koubová 386 116 919 koubovad@zsmatice.cz
Ing. Veronika Kolářová 386 116 918 kolarovav@zsmatice.cz
Zdeňka Frantíková 386 116 920 frantikovaz@zsmatice.cz
Karolína Hanzalová 386 116 920 hanzalovak@zsmatice.cz
Mgr. Tomáš Sosna 386 116 920 sosnat@zsmatice.cz
Marcela Tomková 386 116 917 tomkovam@zsmatice.cz
Naděžda Švecová 386 116 916 svecovan@zsmatice.cz
Linda Menclová 386116920 mencloval@zsmatice.cz
Mgr. Blanka Nováková 386 116 920 novakovab@zsmatice.cz