titulná fotka
Školní jídelna / Obecné informace
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Obecné informace

Informace o platbách za školní stravování ZDE

Informace pro strávníky:
 1. Pro výdej stravy je potřeba zápis do evidence školní jídelny zakoupením identifikačního média (čipu), podle kterého je strávník identifikován při výdeji stravy. Toto se provádí osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 2. Denně jsou připraveny 2 chody jídel dle vlastního výběru, který si každý může navolit v objednávkovém systému v prostorách chodby školní jídelny nebo pomocí internetu na webové adrese http://www.strava.czAutomaticky je přihlášen vždy chod číslo 1 pro všechny žáky. Chod číslo 2 je podle předvolby.

 3. Přihlašování obědů je provedeno automaticky při zadávání plateb školní jídelnou. V případě neproplacení patřičné částky za obědy je zákonný zástupce vyzván k zaplacení, pokud nedojde k okamžité platbě do 1. dne následujícího měsíce jsou obědy stornovány a žák na oběd nemá nárok. Stravné se platí předem vždy nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího.

 4. Odhlašování obědů se provádí telefonicky vždy den předem (pracovní den předem) nebo pomocí internetové aplikace, nejpozději však do 12,00 hodin. V případě, že není oběd řádně odhlášen, je povinen strávník oběd uhradit. Dlouhodobé odhlášení obědů se provádí vždy písemně. Strávníci        zůstávají automaticky přihlášeni při posunu do vyššího ročníku.

 5. Peníze za odhlášené stravné se odečítají při dalším vyúčtování obědů.

 6. Strávníci mají možnost se seznámit s jídelníčky na vývěskách ve školní jídelně, chodbě budovy školy, na vývěsce školní družiny a na internetových stránkách školy.

 7. Výdej stravy se provádí na základě kontroly čipu u výdejního pultu.

 8. V případě zapomenutí čipu je strávník povinen si u vedoucí školní jídelny vyzvednout náhradní stravenku, na kterou mu bude oběd vydán v době od 13,45 hodin.

 9. V případě ztráty čipu nahlásí tuto ztrátu strávník neprodleně vedoucí školní jídelny. Dále je povinen si znovu zakoupit identifikační médium (čip). Cena za zakoupený čip se nevrací.

 10. V případě nemoci žáků a zaměstnanců se oběd do jídlonosičů vydává pouze první den nemoci. U žáků i zaměstnanců je v době nemoci cena obědů navýšena o příspěvky.

 11. Součástí každého teplého jídla je polévka a nápoj. Nápoje jsou připravovány do výdejního automatu a strávník se obsluhuje sám.

 12. Použité nádobí odkládají strávníci na odkládací pult, kde jej odebírá pracovnice kuchyně.

 13. Strávníci se vyzývají, aby se ve školní jídelně chovali ohleduplně a dodržovali zásady společenských pravidel při stolování.

 14. V době konzumace oběda ve školní jídelně je zakázána přítomnost osob, které žáky pouze doprovázejí a v jídelně se nestravují.

 15. Žákům je zakázáno vynášet jakékoliv potraviny z prostor školní jídelny.