titulná fotka
Škola / Historie školy
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Historie školy

historia skoly
České Budějovice se na konci 19. století podstatně rozrostly. Spolu s rozmachem města se zvýšil i počet obyvatel. Ve městě se postavilo několik škol. Na Lineckém předměstí však česká škola chyběla. 

Myšlenka na její vznik se poprvé objevila v roce 1897. Výbor Matice školské rozhodl o stavbě školy v dubnu 1900. Na rohovém pozemku podél dnešní Komenského ulice poměrně rychle vyrostla stavba ve slohu novorenesančním. Budova byla otevřena v polovině září 1901. Jednalo se o první českou obecnou školu pro chlapce i dívky na Lineckém předměstí. Pět tříd navštěvovalo téměř 250 dětí. V září 1911 bylo dokončena i přístavba východního křídla budovy v dnešní ulici Matici školské. Sídlil zde český učitelský ústav.

Během 1. světové války byla škola několikrát zabrána pro vojenské potřeby. Pro školu sloužily náhradní prostory. Z důvodu nedostatku uhlí se ke konci války výuka na několik měsíců přerušila úplně. V meziválečném období narůstal počet tříd i učitelů. Ve škole došlo k zavedení školního rozhlasu.

Po vypuknutí 2. světové války došlo k mnoha změnám. Budova školy byla několikrát zabavena pro potřeby armády. Došlo k úbytku žáků. V roce 1942 byla pro všechny žáky povinně zavedena němčina. Během zimních měsíců se nevyučovalo, nebylo čím topit. Děti si jen jednou týdně chodily pro úkoly.

Po skončení války začala rekonstrukce elektrického vedení i rozvodu vody, byly zakoupeny nové lavice 
a tabule. V suterénu byly zřízeny šatny, z části zničené školní zahrady bylo vybudováno školní hřiště. Na počátku padesátých let začala fungovat školní družina. V roce 1955 bylo rozhodnuto o přístavbě třech učeben v Komenského ulici. Na počátku šedesátých let došlo k masové výstavbě panelových domů na Lidické ulici. S tím souvisel prudký nárůst počtu žáků školy. Bylo proto nutné zavést střídavé vyučování. Tento stav trval až do roku 1966, kdy byla otevřena další škola v okolí. V sedmdesátých i osmdesátých letech bylo potřeba provést rekonstrukci školy, budova byla v havarijním stavu. Po těchto rozsáhlých stavebních činnostech byla část školy původně určená pro učitelský ústav prohlášena kulturní památkou.

Od školního roku 1992/1993 se škola profiluje jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Anglický jazyk se začal vyučovat od třetí třídy, později od 1. třídy, německý jazyk pak od šesté třídy. V roce 1993 škola získala právní subjektivitu.
Zdroj: Sak R., Sto let budovy školy v ulici Matice školské v Českých Budějovicích, vydala Základní škola Matice školské, r. 2000