titulná fotka
Školní družina / Provoz školní družiny
Dnes je pátek, 23. červenec 2021

Provoz školní družiny

Pondělí - čtvrtek      6.00 - 17.00 
Pátek                          6.00 - 16.00
pozn.:
První školní den (září) a poslední školní den (červen) je upraven provoz školní družiny, a to od 6.00 do 14.30.


Každý den mají děti jinou zájmovou činnost obsahující pracovní, výtvarnou, tělesnou, hudební, přírodovědnou činnost. Každodenní vycházku a také přípravu na vyučování. Nepíšeme s dětmi domácí úkoly, to s nimi zvládnete vy, rodiče.

Formou her a ve spolupráci s třídními učiteli procvičujeme probírané učivo. Děti mají tuto formu „výuky“ rády a ani jim nepřijde, že se vlastně učí. Pro děti je i ve školní družině závazný školní řád a každé jeho porušení bude potrestáno (např. svévolné opuštění školní družiny, zničení hraček 
a pomůcek, ohrožování bezpečnosti své i ostatních dětí, agresivita, neuposlechnutí pokynů pracovníků školy atd.) Ve zvláště závažných případech může být žák ze školní družiny vyloučen.

Děti, které navštěvují ranní družinu přicházejí vchodem školní družiny z Komenského ulice do 7.20 hod.