Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  
Unie rodičů ČR - sdružení při ZŠ Matice školské v Českých Budějovicích je organizační jednotkou sdružení,
která zahájila svou činnost 21.01.1999.
Unie rodičů byla založena za účelem podpory a rozvoje Základní školy, Matice školské 3, České
Budějovice. Sdružení se schází pravidelně minimálně 4x ročně. Projednávají se organizační, pedagogické i
hospodářské problémy školy.
 
Sdružení je založeno za jiným účelem  než je podnikání, a to za účelem činnosti zájmových svazů, spolků a
klubů (odvětvová klasifikace činnosti).
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
 
  Hlavními činnostmi sdružení jsou:
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 - poskytování podpory a příspěvků na kulturní a společenské akce školy
   - podpora materiálního  vybavení školy (především učební potřeby pro žáky)
   - poskytování podpory  a příspěvků na výchovně vzdělávací akce školy
   - pomoc při organizaci Dne dětí
   - finanční podpora pedagogickým pracovníkům za vedení zájmových kroužků
   - zapojováním se do života školy
   
  Unie rodičů při ZŠ Matice školské 3 v Českých Budějovicích se skládá z  třídních důvěrníků  z řad
  zákonných zástupců.
   
   
  Příspěvek na Unii rodičů činní 250,00 Kč/1 dítě, v případě 2 dětí 350,00 Kč (zaplatí jeden ze sourozenců),
  za každé další dítě 50,00 Kč. příspěvek je dobrovolný.
   
  V případě zájmu můžete zasílat sponzorské dary v podobě finančních prostředků přímo na účet UNIE
  RODIČŮ - číslo účtu 566790339/0800.
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz