Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální
podpory, či formou finančního daru.
Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme. Všem partnerům a sponzorům školy patří poděkování žáků i
zaměstnanců školy.
 
 
SPONZOŘI ŠKOLY - KALENDÁŘNÍ ROK 2012
Ječmínková Libuše výtvarné potřeby pro školní družinu
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Rehabilitační středisko, Helena Laksová finanční dar - výlet určené třídy
 
Auský Robert finanční dar - školní divadlo
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Ing. Kotousová Jana finanční dar - učební pomůcky
 
Ječmínek Petr občerstvení a kostýmy pro školní divadlo
 
Bulva Richard finanční dar - dle potřeb školy
 
Infinity Systems a.s. finanční dar - učebnice
 
Triumfa České Budějovice finanční dar - sportovní pomůcky
   
   
  SPONZOŘI ŠKOLY - KALENDÁŘNÍ ROK 2011
 
Rehabilitační středisko, Helena Laksová finanční dar - učební pomůcky
 
Hlinka Petr finanční dar - pro potřeby divadelního kroužku
 
Rehabilitační středisko, Helena Laksová finanční dar - učební pomůcky
   
   
  SPONZOŘI ŠKOLY - KALENDÁŘNÍ ROK 2010
 
Unie rodičů při ZŠ Matice školské finanční dar na nákup herního prvku na školní zahradu
   
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz