titulná fotka
Škola / Spolek rodičů a žáků
Dnes je sobota, 17. listopad 2018

Spolek rodičů a žáků ZŠ Matice školské

Spolek rodičů žáků ZŠ Matice školské byl založen v roce 2017 a navázal na Unii rodičů při Základní škole Matice školské České Budějovice, která byla založena v roce 2005.
Ve spolku jsou zastoupeni zájemci z řad rodičů žáků. Cílem je podporovat školu a aktivně se podílet na činnosti školy, a to nejen finančně. Spolek zřizuje a financuje kroužky pro žáky, hradí náklady na vybavení a mzdy vedoucích kroužků, finančně se podílí na vybavení školy, školní družiny, přispívá žákům nebo třídám na zajímavé akce a umožňuje sociálně slabším rodinám vyslat děti spolu s ostatními žáky na mimoškolní aktivity. Finančně a personálně podporuje společné akce jako např. Den dětí či Matiční jarmark.
Členové spolku spolu komunikují a informace si předávají na www.sousede.cz

Dobrovolné příspěvky vybírané spolkem pro školní rok 2018/19:
- příspěvek za 1 dítě = 250,- Kč
- příspěvek za 2 dětí = 350,- Kč 
- za každé další dítě 50,- Kč
V případě zájmu je možné zasílat sponzorské dary v podobě finančního příspěvku přímo na bankovní účet spolku 566790339/0800


Zápisy z jednání spolku ve školním roce 2018/19:
- 16.10.2018