Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  
JÍDELNÍ LÍSTEK (týdenní)
 
 
 
26. 02. - 02. 03. 2018

Jídelní lístek naleznete také na webové stránce www.strava.cz

05. 03. - 09. 03. 2018
12. 02. - 16. 02. 2018    
19. 02. - 23. 02. 2018    
       
       
 
 

 Seznam alergenů ke stažení 
 
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
 
  UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Od školního roku 2016/2017 se režie za neodhlášenou stravu (23,00 Kč) v době nepřítomnosti strávníka 
  (vyjma prvního dne neočekávané absence) odečítá dlužná částka z elektronické pokladny žáka.
  Dlužná částka se již nehradí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.
  Vloženo dne 19.09.2016| administrátor
   
   
  INTERNETOVÁ VOLBA STRAVY
  Internetová volba stravy je možná po zadání webové adresy http://www.strava.cz. Přihlašovací jméno a heslo
  získáte u vedoucí školní jídelny.
   
 
   « objednávky stravy    ke stažení  »    MANUÁL volby stravy
 
   
  UPOZORNĚNÍ
  Dne 14.01.2015 jste byli informováni o skutečnosti a změně plateb za neodhlášenou stravu žáků ve školní
  jídelně - informace byla podána ředitelkou školy v elektronické žákovské knížce a informací na webových
  stránkách školy /sekce AKTUALITY/.
  Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. je žákovi poskytováno stravování
  v době školního vyučování v době pobytu žáka ve škole, zaměstnancům při odpracování pracovní směny.
  Strava se vydává do jídlonosičů, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka nebo zaměstnance v
  první den jeho neplánované nepřítomnosti, pokud již nelze stravu odhlásit. V dalších dnech nepřítomnosti
  je možné stravu odebírat ale za plnou hodnotu poskytnutého jídla včetně provozní  (7,50  Kč) a
  mzdové režie (15,50 Kč).
   
 

   Provozní řád školní jídelny
  Vloženo dne 16.03.2015| administrátor
   
   
  CENA DOTOVANÉHO OBĚDA PRO ŽÁKY
 
Žáci ve věku od 7 do 10 let 25,00 Kč
Žáci ve věku od 11 do 14 let 27,00 Kč
Žáci ve věku od 15 do 18 let 28,00 Kč
 
 
  Cena oběda je automaticky zvýšena na začátku školního roku, kdy žák/yně  dosáhne hranice  věku
  11 let a 15 let.
   
   
  OBECNÉ INFORMACE
  1. Pro výdej stravy je potřeba zápis do evidence školní jídelny zakoupením identifikačního média (čipu),
       podle kterého je strávník identifikován při výdeji stravy. Toto se provádí osobně v kanceláři vedoucí
       školní jídelny.
   
 

2. Denně jsou připraveny 2 chody jídel dle vlastního výběru, který si každý může navolit v

      objednávkovém systému v prostorách chodby školní jídelny nebo pomocí internetu na webové adrese
      http://www.strava.cz. Automaticky je přihlášen vždy chod číslo 1 pro žáky 1. stupně a chod číslo 2
      pro žáky 2. stupně.
   
  3. Přihlašování obědů je provedeno automaticky při zadávání plateb školní jídelnou. V případě
     neproplacení patřičné částky za obědy je zákonný zástupce vyzván k zaplacení, pokud nedojde k
      okamžité platbě do 1. dne následujícího měsíce jsou  obědy stornovány a žák na oběd nemá nárok.
      Stravné se platí předem vždy nejpozději do 18. dne měsíce předcházejícího.
   
  4. Odhlašování obědů se provádí telefonicky vždy den předem (pracovní den předem) nebo pomocí
       internetové aplikace, nejpozději však do 12,00 hodin. V případě, že není oběd řádně odhlášen, je 
       povinen strávník oběd uhradit. Dlouhodobé odhlášení obědů se provádí vždy písemně. Strávníci
       zůstávají automaticky přihlášeni při posunu do vyššího ročníku.
   
  5. Peníze za odhlášené stravné se odečítají při dalším vyúčtování obědů.
   
  6. Strávníci mají možnost se seznámit s jídelníčky na vývěskách ve školní jídelně, chodbě budovy školy,
       na vývěsce školní družiny a na internetových stránkách školy.
   
 

7. Výdej stravy se provádí na základě kontroly čipu u výdejního pultu.

   
  8. V případě zapomenutí čipu je strávník povinen si u vedoucí školní jídelny vyzvednout náhradní
      stravenku, na kterou mu bude oběd vydán v době od 13,45 hodin.
   
  9. V případě ztráty čipu nahlásí tuto ztrátu strávník neprodleně vedoucí školní jídelny. Dále je povinen si
      znovu zakoupit identifikační médium (čip).
   
  10. V případě nemoci žáků a zaměstnanců se oběd do jídlonosičů vydává pouze první den nemoci. U
        zaměstnanců je v době nemoci cena obědů navýšena o příspěvky.
   
  11. Součástí každého teplého jídla je polévka a nápoj. Nápoje jsou připravovány do výdejního automatu
         a strávník se obsluhuje sám.
   
  12. Použité nádobí odkládají strávníci na odkládací pult, kde jej odebírá pracovnice kuchyně.
   
  13. Strávníci se vyzývají, aby se ve školní jídelně chovali ohleduplně a dodržovali zásady společenských
         pravidel při stolování.
   
 

14. V době konzumace oběda ve školní jídelně je zakázána přítomnost osob, které žáky pouze

         doprovázejí a v jídelně se nestravují.
   
  15. Žákům je zakázáno vynášet jakékoliv potraviny z prostor školní jídelny.
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz