Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  

Název projektu: "Řešení vrstevnických vztahů"  
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0085
Příjemce dotace: Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.
 
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
 
  Od ledna 2011 probíhá na naší škole dvouletý projekt pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí s
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
názvem "Řešení vrstevnických vztahů".
   
  CÍL PROJEKTU
  Tento projekt vznikl na základě zájmu a starosti mnoha mladých lidí s problémy svých kamarádů a
  chuti jim pomoci. Podporovat ve smyslu projektu znamená naslouchat.
  Program vrstevnické podpory pomáhá bojovat proti šikaně, řešit konflikty, snaží se poskytovat dětem pocit
  bezpečí a pokouší se měnit prostředí ve škole nebo skupině.
  Projekt využívá a aplikuje metodu monitorování a řešení negativních společenských jevů, vyskytujících se
  mezi žáky základních škol a učiteli včetně problémů mezi žáky, školou a zákonnými zástupci. Metoda vznikla
  v Anglii a dosahovala velmi dobrých výsledků.
   
  HISTORIE
  Se souhlasem anglické strany byla úspěšná metoda v letech 2006 - 2008 otevřena v České republice v
  projektu CHIPS na vybraných základních školách. Praktické ověření úspěšnosti vedlo k předložení dalšího
  projektu, umožňujícího rozšíření této metody pro větší cílovou skupinu. Projekt je realizován v rámci  
  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z prostředků Evropského
  sociálního  fondu a státního rozpočtu České republiky na období březen 2010 - únor 2013.
   
  POPIS
  Jedná se o projekt, který zavádí na školách systém vrstevnické podpory zaměřený na pomoc a podporu 
  dětem. Zvyšuje povědomí o problémech, kterým děti čelí.Pomáhá také školám s prevencí nežádoucích jevů.
  Projekt je založen na práci "podporovatelů, kterými jsou spolužáci - vrstevníci. Projekt vrstevnické
  podpory vychází z přirozených vlastností mladých lidí být tolerantní, přátelští a vzájemně si pomáhat.
  Zároveň nabízí cestu, jak si v rámci školy vzájemně řešit vzniklé problémy.
  Motivem k uskutečnění tohoto programu je, že by si děti raději promluvily s někým blízkým jejich věku, kdo
  lépe pochopí, čím právě procházejí, než s dospělým.
   
  NAŠE ŠKOLA
  Naše škola se do projektu přihlásila na jaře roku 2010 a na začátku školního roku 2010/2011 jsme byli vybráni
  na spolupráci na tomto projektu. Po setkání vedení školy, školního metodika prevence se zástupci
  Vzdělávacího institutu ochrany dětí o.p.s. Praha jsem uzavřeli smlouvu o spolupráci. Vytvořili jsme dotazník,
  který jsme dali všem dětem na škole od 4 třídy. Na základě názorů dětí, třídních učitelů a metodika prevence
  jsme vybrali první skupinu podporovatelů. Po proškolení začali pracovat v "terénu" pod názvem BRAMBŮRKY.
   
 

informační dokument školy

soubor ke stažení
 

průběh projektu

soubor ke stažení
   
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz