Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  

 
Název projektu: "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole"
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.10/02.0073
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
 
   
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji
Název programu podpory: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vyhlašovatel (ZS): Jihočeský kraj
Výše přiznané finanční podpory: 6 515 433,60 Kč
Období: 01.02.2010 - 29.06.2012
 
 
 
 
   
   
  CÍL PROJEKTU
  Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole, zvoleným prostředkem pro dosažení tohoto
  cíle je pilotní zavedení mezipředmětové výuky - výuky všeobecného (matematika) a odborného  
  (výtvarná výchova) předmětu vanglickém jazyce formou mezipředmětových modulů.
   
   
  PODROBNÝ POPIS PROJEKTU - PREZENTACE KE STAŽENÍ
   
 
formát .PPT

soubor ke stažení
 
formát .PDF

soubor ke stažení
   
   
   
  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM OP VK
   
 
Název zakázky: Služby reprografické/tisk a potisk Stav výběrového řízení:
Datum vyhlášení zakázky: 11.04.2012 UKONČENO
Lhůta pro podávání nabídek: od 11.04.2012  od 8,00 hodin do 23.04.2012 do 9,30 hodin
 
NÁZEV VYBRANÉHO DODAVATELE: Tiskárna Inpress, a.s.
   
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK soubor ke stažení
PŘÍLOHY K VÝZVĚ:  č.1 Podobná specifikace zakázky soubor ke stažení
                             č.2 Krycí list soubor ke stažení           
                             č.3 Čestné prohlášení soubor ke stažení    
                                    č.5 Smlouva soubor ke stažení    
   
   
 
Název zakázky: Publicita projektu OPVK4YOU Stav výběrového řízení:
Datum vyhlášení zakázky: 02.04.2012 UKONČENO
Lhůta pro podávání nabídek: od 02.04.2012  od 8,00 hodin do 13.04.2012 do 9,30 hodin
 
NÁZEV VYBRANÉHO DODAVATELE: Jarmila Bambulová - služba školám
   
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK soubor ke stažení
PŘÍLOHY K VÝZVĚ:  č.1 Popis předmětu zakázky soubor ke stažení
                             č.2 Krycí list soubor ke stažení       
                             č.3 Čestné prohlášení soubor ke stažení    
                             č.5 Smlouva a příloha k ní soubor ke stažení    
   
   
   
 
Název zakázky: Drobný materiál pro žákovské skupiny Stav výběrového řízení:
Datum vyhlášení zakázky: 21.03.2011 UKONČENO
Lhůta pro podávání nabídek: od 22.03.2011  od 8,00 hodin do 05.04.2011 do 9,30 hodin
 
NÁZEV VYBRANÉHO DODAVATELE: Jarmila Bambulová - služba školám
   
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK soubor ke stažení
PŘÍLOHY K VÝZVĚ:  č.1 Podrobný popis předmětu soubor ke stažení
                             č.2 Nabídková cena - tabulka soubor ke stažení   
                             č.3 Krycí list soubor ke stažení   
                             č.4 Čestné prohlášení soubor ke stažení   
                             č.5 Smlouva a příloha k ní soubor ke stažení   
     
   
   
 
Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky Stav výběrového řízení:
Datum vyhlášení zakázky: 13.04.2010 UKONČENO
Lhůta pro podávání nabídek: od 13.04.2010  od 8,00 hodin do 26.04.2010 do 10,00 hodin
 
NÁZEV VYBRANÉHO DODAVATELE: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
   
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK soubor ke stažení
PŘÍLOHY K VÝZVĚ:  č.1 Podrobný popis předmětu soubor ke stažení
                             č.2 Krycí list soubor ke stažení  
   
   
 
Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky Stav výběrového řízení:
Datum vyhlášení zakázky: 24.03.2010 UKONČENO
Lhůta pro podávání nabídek: od 24.03.2010  od 8,00 hodin do 07.04.2010 do 14,00 hodin
 
NÁZEV VYBRANÉHO DODAVATELE: Dodavatel nebyl vybrán, do výběrového řízení nebyla doručena žádná nabídka.
   
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK soubor ke stažení
PŘÍLOHY K VÝZVĚ:  č.1 Podrobný popis předmětu soubor ke stažení
                             č.2 Krycí list soubor ke stažení  
   
   
 
Název zakázky: Dodávka zařízení ICT techniky a k tomu potřebný software Stav výběrového řízení:
Datum vyhlášení zakázky: 18.03.2010 UKONČENO
Lhůta pro podávání nabídek: od 18.03.2010  od 8,00 hodin do 29.03.2010 do 9,30 hodin
 
NÁZEV VYBRANÉHO DODAVATELE: LAN System, spol. s r.o.
   
 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK soubor ke stažení
PŘÍLOHY K VÝZVĚ:  č.1 Podrobný popis předmětu soubor ke stažení
                             č.2 Krycí list soubor ke stažení  
                             č.3 Plán pater budovy soubor ke stažení   
   
   
   
  PRŮBĚH PROJEKTU
   
 

Projekt "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole" byl úspěšně v měsíci únoru

  zahájen. V současné době tým pracovníků pracuje na výběru vhodných mezipředmětových výukových
  modulů  "Matematika anglicky a Výtvarná výchova anglicky" a daných  očekávaných výstupů k tématům.
  Dále se zpracovávají příslušné výběrové řízení. Ty budou zveřejněny na webových stránkách Krajského
  úřadu Jihočeského kraje a na webových stránkách školy.
  Vloženo dne 01.02.2010| administrátor
   
  Vyhlášena Výzva pro podání nabídek na zakázku "Dodávka zařízení ICT techniky a k tomu potřebný
  software".
  Vloženo dne 18.03.2010| administrátor
   
  Vyhlášena Výzva pro podání nabídek na zakázku "Vzdělávací kurzy pro pedagogické  pracovníky".
  Vloženo dne 24.03.2010| administrátor
   
 

Dne 29.03.2010 byl vybrán dodavatel na zakázku: "Dodávka zařízení ICT techniky a k tomu  potřebný

  software". Všem uchazečům, kteří podali  svou nabídku byl rozeslán Českou poštou výsledek výběrového
  řízení. Dokumentace výběrového řízení je k nahlédnutí v kanceláři školy č. dv. 204, 1. patro budovy školy
  oproti podpisu uchazeče.
  Vloženo dne 30.03.2010| administrátor
   
  Dne 07.04.2010 byla ukončena Výzva  pro podání nabídek na zakázku "Vzdělávací kurzy pro pedagogické
  pracovníky". Do této lhůty nebyly předloženy žádné nabídky uchazečů. Výběrové řízení bude v nejbližší
  době vypsáno opakovaně.
  Vloženo dne 08.04.2010| administrátor
   
  Vyhlášena Výzva číslo 3 pro podání nabídek na zakázku "Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky".
  Vloženo dne 13.04.2010| administrátor
   
 

Dne 26.04.2010 byl vybrán dodavatel na zakázku: "Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky". Všem

  uchazečům, kteří podali  svou nabídku byl rozeslán Českou poštou výsledek výběrového řízení.
  Dokumentace výběrového řízení je k nahlédnutí v kanceláři školy č. dv. 204, 1. patro budovy školy oproti
  podpisu uchazeče.
  Vloženo dne 26.04.2010| administrátor
   
 

Ve školním roce 2010/2011 byla zahájena výuka metodou CLIL pro předmět matematika a výtvarná

  výchova pro 4. - 9. ročník.
  Vloženo dne 01.09.2010| administrátor
   
  Dne 11.11.2010 úspěšně proběhla kontrola nadřízeného orgánu.
  Vloženo dne 12.11.2010| administrátor
   
  Vyhlášena Výzva pro podání nabídek na zakázku "Drobný materiál pro žákovské skupiny".
  Vloženo dne 21.03.2011| administrátor
   
 

Dne 06.04.2011 byl vybrán dodavatel na zakázku: "Drobný materiál pro žákovské skupiny". Všem

  uchazečům, kteří podali svou nabídku byl rozeslán Českou poštou výsledek výběrového řízení.
  Dokumentace výběrového řízení je k nahlédnutí v kanceláři školy  č. dv. 204, 1. patro budovy školy oproti
  podpisu uchazeče.
  Vloženo dne 07.04.2011| administrátor
   
  Vyhlášena Výzva pro podání nabídek na zakázku "Publicita projektu OPVK4YOU".
  Vloženo dne 02.04.2012| administrátor
   
  Vyhlášena Výzva pro podání nabídek na zakázku "Služby reprografické/tisk a potisk".
  Vloženo dne 11.04.2012| administrátor
   
  Dne 08.06.2012 se uskuteční konference "Všichni můžeme být jedničky" - pozvánka ke stažení v sekci
  AKTUALITY. V případě zájmu o účasti na konference Vás žádáme o zaslání potvrzení na e-mail:
  cizkovap@zsmatice.cz.
  Vloženo dne 03.05.2012| administrátor
   
  Dne 29.8.2012 byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva. V současné době stále probíhá kontrola
  předešlých monitorovacích zpráv. Projekt je tímto ukončen.
  V dalších školních letech bude nadále probíhat výuka metodou CLIL.
  Vloženo dne 05.09.2012| administrátor
   
  V rámci publicity projektu byly pořízeny učební potřeby pro žáky a pro účastníky závěrečné konference,
  které nesou logo projektu.
   
 

   
 

  Vloženo dne 05.09.2012| administrátor
   
  Dne 23.11.2012 byla odsouhlasena a uhrazena poslední ZÁVĚREČNÁ monitorovací zpráva Krajským
  úřadem Jihočeského kraje. Tímto je projekt ukončen jak z hlediska projektové části, tak z hlediska
  finanční části.
   
  Velké poděkování patří všem členům realizačního týmu za vysoké pracovní nasazení a výborně
  odvedenou práci.
  Vloženo dne 30.11.2012| administrátor
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz