Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  
GPS: 48°57'57.578"N, 14°28'25.027"E
IZO školy: 600057569, IČO školy: 00581631
Datová schránka: jcamppy
Email: skola@zsmatice.cz
 
VEDENÍ ŠKOLY
ŘEDITELKA ŠKOLY Mgr. Jana Rychlíková 386 358 522 reditelka@zsmatice.cz
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY Mgr. Marta Vrtišová 386 116 914 vrtisovam@zsmatice.cz
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY Mgr. Radek Vačlena 386 116 923 vaclenar@zsmatice.cz
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY Mgr. Ladislav Boháč 386 116 920 bohacl@zsmatice.cz 
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
 
   
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
 
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - II. st. Mgr. Helena Váchová 386 116 927 vachovah@zsmatice.cz
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - I. st. Mgr. Irena Remtová 386 116 920 remtovai@zsmatice.cz 
   
   
  SPECIÁLNÍ PEDAGOG
 
Speciální pedagog Mgr. Jana Pokorná 386 116 925 pokornaspec@zsmatice.cz
   
   
  PREVENTISTA
  Preventista Mgr. Eva Sedláková 386 116 927 sedlakovae@zsmatice.cz  
   
   
  SEKRETARIÁT
 
Ekonomka školy Bc. Natálie Jankůjová 386 116 924 jankujovan@zsmatice.cz
Mzdová účetní Vladislava Švecová 386 356 364 svecovav@zsmatice.cz
Administrativní pracovnice Bc. Pavla Kulišová 386 356 364 kulisovap@zsmatice.cz
   
   
  ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
Vedoucí školní jídelny Květa Špánková 386 116 910 skolnijidelna@zsmatice.cz
724 083 064  
   
   
  ŠKOLNÍ DRUŽINA
 
Vedoucí školní družiny Ivana Staňková 386 116 917 druzina@zsmatice.cz
601 578 332  
ŠD třídy přízemí Kontaktní číslo v čase akcí ŠD 724 549 086  
Vychovatelka Alena Lepšová 386 116 917 lepsovaa@zsmatice.cz
Vychovatelka Martina Daňhelová 386 116 917 danhelovam@zsmatice.cz
Vychovatelka Tereza Kohoutová 386 116 917 kohoutovat@zsmatice.cz
 
Vychovatelka Bc. Hana Malíková 386 116 917 malikovah@zsmatice.cz
   
   
  UČITELSKÝ SBOR 1. STUPEŇ - TŘÍDNÍ UČITELÉ
 
1.A Mgr. Štěpánka Marková 386 116 921 markovas@zsmatice.cz
1.B Mgr. Lucie Jakovljevičová 386 116 921 jakovljevicoval@zsmatice.cz
1.C Mgr. Martina Slípková 386 116 921 slipkovam@zsmatice.cz
2.A Mgr. Jana Pokorná 386 116 920 pokornaj@zsmatice.cz
2.B Mgr. Hana Rezková 386 116 920 rezkovah@zsmatice.cz
3.A Mgr. Blanka Nováková 386 116 916 novakovab@zsmatice.cz
3.B Mgr. Stanislava Kolářová 386 116 916 kolarovas@zsmatice.cz
3.C Mgr. Petra Holubová 386 116 921 holubovap@zsmatice.cz
4.A Mgr. Irena Remtová 386 116 920 remtovai@zsmatice.cz
4.B Mgr. Alena Mynářová 386 116 922 mynarovaa@zsmatice.cz
4.C Mgr. Ladislav Boháč 386 116 920 bohacl@zsmatice.cz
5.A PaeDdr. Ilona Bydžovská 386 116 920 bydzovskai@zsmatice.cz
5.B Mgr. Ellen Škarvadová 386 116 920 skarvadovae@zsmatice.cz
       
       
       
       
   
   
  UČITELSKÝ SBOR 2. STUPEŇ - TŘÍDNÍ UČITELÉ
 
6.A Mgr. Barbora Kadlecová 386 116 918 kadlecovab@zsmatice.cz
6.B Mgr. Petra Hanousková 386 116 918 hanouskovap@zsmatice.cz
6.C Mgr. Jana Vršitá Hrušková 386 116 915 hruskovaj@zsmatice.cz
7.A Mgr. Eva Batystová 386 116 919 batystovae@zsmatice.cz
7.B Bc. Radim Voneš 386 116 918 vonesr@zsmatice.cz  
8.A Mgr. Helena Váchová 386 116 927 vachovah@zsmatice.cz
8.B Mgr. Jiří Voldán 386 116 915 voldanj@zsmatice.cz
8.C Mgr. Klára Drsová 386 116 919 drsovak@zsmatice.cz
9.A Mgr. Eva Sedláková 386 116 927 sedlakovae@zsmatice.cz  
9.B Mgr. Renata Smolíková 386 116 922 smolikovar@zsmatice.cz
       
   
  UČITELSKÝ SBOR - NETŘÍDNÍ UČITELÉ
 
     
Mgr. Tereza Suchopárová 386 116 915 suchoparovat@zsmatice.cz
Mgr. Petr Hasenöhrl 386 116 915 hasenohrlp@zsmatice.cz
Mgr. Tomáš Sosna 386 116 919 sosnat@zsmatice.cz
Mgr. Irena Kaiserová 386 116 919 kaiserovai@zsmatice.cz
Mgr. Věra Trníková 386 116 918 trnikovav@zsmatice.cz
Mgr. Barbora Šestáková 386 116 922 sestakovab@zsmatice.cz
PaedDr. Martina Kolečková Loudová 386 116 918 koleckovam@zsmatice.cz
Lucie Boháčová 386 116 920 bohacoval@zsmatice.cz
Tereza Míková 386 116 920 mikovat@zsmatice.cz
Mgr. Božena Kůsová Kunová 386 116 915 kunovab@zsmatice.cz
   
  ASISTENTI PEDAGOGA
 
Ing. Ivana Nová 386 116 920 novai@zsmatice.cz
Danuše Koubová 386 116 920 koubovad@zsmatice.cz
Václava Jirků 386 116 918 jirkuv@zsmatice.cz
Marcela Tomková 386 116 917 tomkovam@zsmatice.cz
Veronika Kolářová 386 116 915 kolarovav@zsmatice.cz
Eliška Kubíková 386 116 915 kubikovae@zsmatice.cz
Ludmila Košová 386 116 920 kosoval@zsmatice.cz
   
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz