titulná fotka
Kontakty / Pedagogický sbor
Dnes je pondělí, 21. květen 2018

Třídní učitelé - 1. stupeň

Trída Celé jméno Telefon kontaktu Email kontakt
Informace
1.A Mgr. Štěpánka Marková 386 116 921 markovas@zsmatice.cz
1.B Mgr. Lucie Jakovljevičová 386 116 921 jakovljevicoval@zsmatice.cz
1.C Mgr. Martina Slípková 386 116 921 slipkovam@zsmatice.cz
2.A Mgr. Jana Pokorná 386 116 920 pokornaj@zsmatice.cz
2.B Mgr. Hana Rezková 386 116 920 rezkovah@zsmatice.cz
3.A Mgr. Blanka Nováková 386 116 916 novakovab@zsmatice.cz
3.B Mgr. Stanislava Kolářová 386 116 916 kolarovas@zsmatice.cz
3.C Mgr. Petra Holubová 386 116 921 holubovap@zsmatice.cz
4.A Mgr. Irena Remtová 386 116 920 remtovai@zsmatice.cz
4.B Mgr. Alena Mynářová 386 116 922 mynarovaa@zsmatice.cz
4.C Mgr. Ladislav Boháč 386 116 920 bohacl@zsmatice.cz
5.A PaeDdr. Ilona Bydžovská 386 116 920 bydzovskai@zsmatice.cz
5.B Mgr. Ellen Škarvadová 386 116 930 skarvadovae@zsmatice.cz

Třídní učitelé - 2. stupeň

Trída Celé jméno Telefon kontaktu Email kontakt
Informace
6.A Mgr. Barbora Kadlecová 386 116 918 kadlecovab@zsmatice.cz
6.B Mgr. Petra Hanousková 386 116 918 hanouskovap@zsmatice.cz
6.C Mgr. Jana Vršitá Hrušková 386 116 915 hruskovaj@zsmatice.cz
7.A Mgr. Eva Batystová 386 116 919 batystovae@zsmatice.cz
7.B Bc. Radim Voneš 386 116 918 vonesr@zsmatice.cz
8.A Mgr. Helena Váchová 386 116 927 vachovah@zsmatice.cz
8.B Mgr. Jiří Voldán 386 116 915 voldanj@zsmatice.cz
8.C Mgr. Klára Drsová 386 116 919 drsovak@zsmatice.cz
9.A Mgr. Eva Sedláková 386 116 927 sedlakovae@zsmatice.cz
9.B Mgr. Renata Smolíková 386 116 922 smolikovar@zsmatice.cz

Netřídní učitelé

Celé jméno Telefon kontaktu Email kontakt
Informace
Mgr. Irena Kaiserová 386 116 919 kaiserovai@zsmatice.cz
Mgr. Barbora Šestáková 386 116 922 sestakovab@zsmatice.cz
Lucie Boháčová 386 116 930 bohacoval@zsmatice.cz
Mgr. Božena Kůsová Kunová 386 116 919 kunovab@zsmatice.cz
Mgr. Tomáš Sosna 386 116 915 sosnat@zsmatice.cz
Mgr. Věra Trníková 386 116 918 trnikovav@zsmatice.cz
PaedDr. Martina Kolečková Loudová 386 116 918 koleckovam@zsmatice.cz
Tereza Míková 386 116 930 mikovat@zsmatice.cz
Mgr. Petr Hasenöhrl 386 116 915 hasenohrlp@zsmatice.cz

Asistenti pedagoga

Celé jméno Telefon kontaktu Email kontakt
Informace
Václava Jirků 386 116 918 jirkuv@zsmatice.cz
Veronika Kolářová 386 116 915 kolarovav@zsmatice.cz
Ludmila Košová 386 116 920 kosoval@zsmatice.cz
Danuše Koubová 386 116 920 koubovad@zsmatice.cz
Marcela Tomková 386 116 917 tomkovam@zsmatice.cz
Eliška Kubíková 386 116 915 kubikovae@zsmatice.cz
Ing. Ivana Nová 386 116 920 novai@zsmatice.cz