Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
AKTUALITY   O ŠKOLE   ŠKOLNÍ JÍDELNA   ŠKOLNÍ DRUŽINA   KE STAŽENÍ   KONTAKTY   ROZVRHY TŘÍD  
 
         
 » VÝUKA JAZYKŮ  
 » PRÁZDNINY  
 » ŠKOLSKÁ RADA  
 » SPOLEK RODIČŮ A ŽÁKŮ ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ  
 » SPONZOŘI ŠKOLY  
 » PRO ŽÁKY KE STAŽENÍ  
 » PROJEKT OP VK  
 » EU PENÍZE ŠKOLÁM  
 » ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ  
FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - přestup
Při přestupu žáka z jiné základní školy má povinnost zákonný zástupce dítěte vyplnit formulář  "Žádost o
přijetí dítěte k základnímu vzdělávání."  Do kolonky "Ročník"  se vyplní ročník, do kterého dítě nastoupí v
den nástupu do Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Žádost lze stáhnout ve formátu .PDF:
 
   Soubor ke stažení
 » ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
   Příloha k žádosti: generální souhlas ke stažení nutné vyplnit!!!
 
 » VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 
   
   
  KOMUNIKAČNÍ SOUBOR
   
  Cílem materiálu je předcházet kritickým situacím rodin s osobami s poruchou autistického spektra (dále jen PAS). Úkolem je usnadnit komunikaci odborné i laické veřejnosti s osobami s PAS, a zároveň změnit chování intaktní společnosti k lidem s tímto druhem znevýhodnění.
   
  Desatero komunikace s pacienty s PAS              
  Informační leták                                            
  Klíč pro komunikaci - krátká verze                          
  Klíč pro komunikaci s osobami s autismem           
  Průkaz osoby s PAS                                        
   
   
   
  ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - k zápisu
   
  Soubor ke stažení                       
   
   
  ZÁPISNÍ LÍSTEK
   
  Soubor ke stažení                       
   
   
  ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
   
  Soubor ke stažení                  
   
   
  VYJÁDŘENÍ ODBORNÉHO LÉKAŘE NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
   
  Soubor ke stažení                  
   
   
  DOTAZNÍK PRO RODIČE PRO ÚČELY PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
   
  Soubor ke stažení                  
   
   
  ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO KURZU ČESKÉHO JAZYKA
  Vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU (bezplatná výuka českého jazyka).
  Zákonný zástupce vyplní "Žádost o zařazení do kurzu českého jazyka" a doručí na adresu školy, buďto
  poštou nebo faxem. Žádost lze stáhnout ve formátu .PDF zde:
   
 

soubor ke stažení

   
   
  ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
  K žádosti o individuální vzdělávací plán se přikládá vyšetření (doporučení) z Pedagogicko-psychologické 
  poradny. Před návštěvou PPP vyplňte "Dotazník pro rodiče".
   
 

     žádost

 

dotazník pro rodiče

   
   
  PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ, INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
  Při zařizování stravy je nutné postupovat dle informací školní jídelny.
   
 

     přihláška

 

     informace ŠJ

   
   
  ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ
  Jedná se o uvolnění na dobu delší než 2 dny školního vyučování.
   
 

soubor ke stažení

   
   
  ŽÁDOST O PROMINUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ ŠD
  Pouze pro žáky navštěvující školní družinu.
   
 

soubor ke stažení

   
   
   
  DOKUMENTY KE STAŽENÍ
   
  ŠKOLNÍ ŘÁD
   
 

soubor ke stažení

   
   
  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZV
   
 

     soubor ke stažení

 
   
   
   
  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠD
   
        soubor ke stažení       
   
   
  ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
   
 

soubor ke stažení

   
   
  PLÁN SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA A VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
   
 

Plán speciálního pedagoga

soubor ke stažení

 
 

Plán výchovného poradce

soubor ke stažení

    Plán preventisty

soubor ke stažení

   
   
   
  MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
   
 

soubor ke stažení

 
   
   
  METODIK PREVENCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
   
 

soubor ke stažení

 
   
   
  ICT PLÁN ŠKOLY
   
 

soubor ke stažení

   
   
  VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY
   
 

za školní rok 2016/2017

soubor ke stažení

za školní rok 2015/2016

soubor ke stažení

   
   
  STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
   
  soubor ke stažení
   
   
 

© 2013 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

 
 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Matice školské 3, 370 01  České Budějovice | tel: 386 356 364, fax: 386 116 929 | skola@zsmatice.cz