Title Photo
Contacts / Staff
Today is sunday, 16. june 2019

Class Teachers - 1st Grade

Class Full name Phone contact Email contact
Informations
1.A Mgr. Petra Holubová 386 116 916 holubovap@zsmatice.cz
1.B Mgr. Stanislava Kolářová 386 116 916 kolarovas@zsmatice.cz
2.A Mgr. Štěpánka Marková 386 116 921 markovas@zsmatice.cz
2.B Mgr. Lucie Jakovljevičová 386 116 921 jakovljevicoval@zsmatice.cz
2.C Mgr. Jana Matějková 386 116 921 matejkovaj@zsmatice.cz
3.A Mgr. Jana Pokorná 386 116 920 pokornaj@zsmatice.cz
3.B Mgr. Hana Rezková 386 116 920 rezkovah@zsmatice.cz
4.A Mgr. Blanka Nováková 386 116 921 novakovab@zsmatice.cz
4.B Mgr. Ellen Škarvadová 386 116 911 skarvadovae@zsmatice.cz
4.C PaeDdr. Ilona Bydžovská 386 116 920 bydzovskai@zsmatice.cz
5.A Mgr. Irena Remtová 386 116 920 remtovai@zsmatice.cz
5.B Mgr. Alena Mynářová 386 116 922 mynarovaa@zsmatice.cz
5.C Mgr. Tereza Míková 386 116 911 mikovat@zsmatice.cz

Class Teachers - 2nd Grade

Class Full name Phone contact Email contact
Informations
6.A Mgr. Tomáš Sosna 386 116 915 sosnat@zsmatice.cz
6.B Mgr. Kateřina Körnerová 386 116 919 kornerovak@zsmatice.cz
7.A Mgr. Barbora Kadlecová 386 116 918 kadlecovab@zsmatice.cz
7.B Mgr. Petra Hanousková 386 116 918 hanouskovap@zsmatice.cz
7.C Mgr. Jana Vršitá Hrušková 386 116 915 hruskovaj@zsmatice.cz
8.A Mgr. Eva Batystová 386 116 919 batystovae@zsmatice.cz
8.B Bc. Radim Voneš 386 116 918 vonesr@zsmatice.cz
9.A Mgr. Helena Váchová 386 116 927 vachovah@zsmatice.cz
9.B Mgr. Jiří Voldán 386 116 915 voldanj@zsmatice.cz
9.C Mgr. Klára Drsová 386 116 919 drsovak@zsmatice.cz

Non-class teachers

Full name Phone contact Email contact
Informations
Mgr. Barbora Šestáková 386 116 922 sestakovab@zsmatice.cz
Lucie Boháčová 386 116 911 bohacoval@zsmatice.cz
Mgr. Eva Sedláková 386 116 927 sedlakovae@zsmatice.cz
Mgr. Petr Hasenöhrl 386 116 915 hasenohrlp@zsmatice.cz
Mgr. Věra Trníková 386 116 918 trnikovav@zsmatice.cz
PaedDr. Martina Kolečková Loudová 386 116 918 koleckovam@zsmatice.cz
Mgr. Renata Smolíková 386 116 922 smolikovar@zsmatice.cz
Mgr. Irena Kaiserová 386 116 919 kaiserovai@zsmatice.cz

Teaching Assistant

Full name Phone contact Email contact
Informations
Ludmila Košová 386 116 920 kosoval@zsmatice.cz
Naděžda Švecová 386 116 916 svecovan@zsmatice.cz
Danuše Koubová 386 116 919 koubovad@zsmatice.cz
Marcela Tomková 386 116 917 tomkovam@zsmatice.cz
Eliška Kubíková 386 116 915 kubikovae@zsmatice.cz
Hana Malíková 386 116 916 malikovah@zsmatice.cz
Václava Jirků 386 116 918 jirkuv@zsmatice.cz
Veronika Kolářová 386 116 915 kolarovav@zsmatice.cz